521 research outputs found

  LingVaria

  Get PDF

  LingVaria

  Get PDF

  Derywacja czasownik贸w w rosyjskim slangu m艂odzie偶owym na bazie angielskiego materia艂u leksykalnego

  Get PDF
  The article is devoted to the derivation of verbs in Russian youth slang, based on English lexical material (verbs, nouns, adjectives). By means of Russian's numerous affixes, young people form various expressive and humorous verbs, build derivational nests and create English verbs, which are homonyms of Russian words

  WST臉P

  Get PDF

  J臋zykowe sposoby kreowania nazw ras ps贸w w聽socjolekcie mi艂o艣nik贸w ps贸w (uwagi na podstawie materia艂u zebranego z聽for贸w internetowych przeznaczonych dla mi艂o艣nik贸w ps贸w)

  Get PDF
  This article presents the linguistic ways of creating names of dog breeds for dog lovers. The research material comes from online forums associating dog lovers. This article is just an introduction to the deliberations on one of the environmental variations of the language, that is the language of dog lovers

  Linguistic Equivalence of the Hebrew Term Eden in Slavic Translations of the Bible

  Get PDF
  The authors study different equivalents of the Hebrew word Eden in selected old and new聽Slavic translations of the Bible. The equivalents of this lexeme have been excerpted from several聽Slavic translations of the Bible, which were selected on the basis of diverse criteria. The translations聽are presented chronologically and old translations are opposed to the new ones. They represent three聽groups of Slavic languages: West Slavic, East Slavic and South Slavic and are connected with the base聽of translation, i.e. the original text and/or Greek or Latin text. They can also be classified according聽to religious denomination and the strategy of the translation.The observation of those equivalents enables us to see not only their variety and mutual influence聽among translations but also the struggle of Slavic translators with a very difficult language matter.聽Many factors were important in that struggle: genetic and structural distances between Semitic and聽Slavic languages, different perceptions of reality in distant cultures, the discrepancy between biblical and Slavonic realities and the influence of religious denomination. Another important factor was the聽state of biblical knowledge at the time 鈥 incomparably poorer in the case of the oldest Slavic translations聽in comparison to modern ones

  Word formation in selected grammar books for teaching Polish as a foreign language

  Get PDF
  Celem niniejszego artyku艂u jest analiza zagadnie艅 s艂owotw贸rczych prezentowanych w gramatykach do nauczania j臋zyka polskiego jako obcego. Analizie poddano zas贸b prezentowanych zagadnie艅 oraz ich stron臋 graficzn膮. Gramatyka j臋zyka polskiego. Podr臋cznik dla cudzoziemc贸w B. Bartnickiej i H. Satkiewicz jest za trudna dla obcokrajowca ze wzgl臋du na skomplikowany styl naukowy zastosowany przy opisie zjawisk. W Odkrywamy j臋zyk polski L. Madelskiej i M. Warcho艂-Schlottmann pojawiaj膮 si臋 b艂臋dy, dotycz膮ce cz臋sto nieprawid艂owego zaklasyfikowania derywat贸w do kategorii s艂owotw贸rczych. Mo偶e to wprowadza膰 ba艂agan w s艂ownikach umys艂owych ucz膮cych si臋. Gramatyka j臋zyka polskiego dla cudzoziemc贸w Z. Kalety nie uwzgl臋dnia natomiast zagadnie艅 s艂owotw贸rczych. S艂owotw贸rstwo, cho膰 pomijane cz臋sto przez polskich glottodydaktyk贸w, odgrywa bardzo wa偶n膮 rol臋 w procesie nauczania/uczenia si臋 j臋zyka polskiego jako obcego. Derywacja jest jednym z najwa偶niejszych proces贸w powstawania nowych s艂贸w. Zmiany j臋zykowe w du偶ej mierze to zmiany leksykalne. S艂owotw贸rstwo pomaga porz膮dkowa膰 leksyk臋 (klasyfikowa膰 powstaj膮ce s艂owa do odpowiednich kategorii, a tym samym wyznacza膰 znaczenie). Formacje s艂owotw贸rcze s膮 r贸wnie偶 艣wiadectwem j臋zykowego postrzegania rzeczywisto艣ci przez u偶ytkownik贸w danego j臋zyka.The purpose of this article is to analyze derivational issues presented in the grammar books for teaching Polish as a foreign language. Both the variety of issues presented and their graphic design were analyzed. Gramatyka j臋zyka polskiego. Podr臋cznik dla cudzoziemc贸w by B. Bartnicka and H. Satkiewicz transpired to be too difficult for a foreigner because of the complicated scientific style used when describing analyzed phenomena. In Odkrywamy j臋zyk polski by L. Madelska and M. Warchol-Schlottmann errors appeared, often connected with incorrect classification of derivatives to derivational categories, which may cause chaos in learners` mental dictionaries. Gramatyka j臋zyka polskiego dla cudzoziemc贸w by Z. Kaleta does not include derivational issues at all. Word formation, despite being often overlooked by Polish teachers, plays a vital role in the process of teaching / learning Polish as a foreign language. Derivation is one of the most important processes of the formation of new words. Linguistic changes are lexical changes to a great extent. Word formation helps organize lexis (to classify the new words to appropriate categories, and thus determine their meaning). Derivational formations also show the linguistic perception of reality by the users of a given language

  Kilka uwag o antroponimach G贸rali czadeckich z gminy Brze藕nica (woj. lubuskie)

  Get PDF
  artyku艂 zamieszczony w materia艂ach konferencyjnych "G贸ry i g贸ralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-s艂owackiego(Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i j臋zyk. Materia艂y z Mi臋dzynarodowejKonferencji Naukowej Krak贸w-Nowy Targ-Bukowina Tatrza艅ska 21-24 pa藕dziernika 2004"

  Kontrola s艂贸w kluczowych w indeksowaniu i wyszukiwaniu informacji

  Get PDF
  Keywords management in information indexing and retrieval Abst ract This article concerns selected issues relating to the methods of vocabulary management in the processes of information indexing and retrieval, based on the use of keywords. The aim is to present the results of a review of literature on the subject, published mainly after 2010, and to discuss the state of research and prospects in this field. The study relies on critical analysis of literature on the subject. The obtained picture of the research field in question is an important stage in designing further studies in this area. Abst rakt Przedmiotem artyku艂u s膮 wybrane problemy dotycz膮ce sposob贸w kontroli s艂ownictwa w procesach indeksowania i wyszukiwania informacji za pomoc膮 s艂贸w kluczowych. Celem publikacji jest prezentacja wynik贸w przeprowadzonego rekonesansu literaturowego publikacji, kt贸re ukaza艂y si臋 na ten temat, g艂贸wnie po 2000 roku, ukazuj膮ca stan bada艅 i perspektywy badawcze w tym zakresie. W ustaleniu stanu bada艅 pos艂u偶ono si臋 metod膮 analizy i krytyki pi艣miennictwa. Uzyskany w wyniku przeprowadzonych bada艅 obraz eksplorowanej problematyki badawczej stanowi wa偶ny etap w projektowaniu dalszych bada艅 w tym zakresie
  corecore