7 research outputs found

  Wochenendspiegel Erzgebirge / Annaberg

  Get PDF

  Paying with Cash – an Outdated Model?

  Full text link

  Актуальні проблеми судового права

  Get PDF
  Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми судового права», яка відбулася 21 квітня 2023 року за участю відомих вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків.. Організаторами Конференції виступили кафедра кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Німецько-Українське об’єднання юристів. В основу книги покладено доповіді, виголошені учасниками конференції, які торкаються різноманітних аспектів судового права
  corecore