oaioai:zir.nsk.hr:fer_1724

Embedded System for Temperature-Controlled Switch

Abstract

Početak razvoja ugradbenih računalnih sustava ili URS-ova je započeo u 20.st. razvojem sustava za “Apollo Guidance Computer” na MIT-u. Od tada ugradbeni računalni sustavi su se poboljšali u kontekstu procesorske snage i funkcionalnosti te smanjenju cijene razvoja. Moderni ugradbeni računalni sustavi su rađeni s točno određenim zadaćama stoga su optimirani tako da budu što pouzdaniji i imaju dobre performanse uz što manju cijenu. Velika je primjena ugradbenih računalnih sustava u kućnoj automatizaciji. Ovaj završni rad se bavi izradom ugradbenog računalnog sustava koji će služiti za paljenje i gašenje uređaja ovisno o izmjerenoj temperaturi. Krajnji sustav treba omogućiti upravljanje temperaturnim postavkama putem web poslužitelja i sustava za kućnu automatizaciju. Ugradbeni računalni sustav je temeljen na razvojnoj pločici ESP8266 NodeMCU v2 Lua Wifi s mikrokontrolerskim sposobnostima izrađenoj od kineskog proizvođača Espressif na koji se mogu priključiti senzori za mjerenje temperature i uređaj koji će biti upravljan. Danas se nudi kao dobra alternative Arduinu. Mjerenje temperature obavljat će senzor za mjerenje temperature i vlažnosti SHT21/HTU21. Sustav za automatizaciju koji ćemo koristiti je openHAB programska podrška za kućnu automatizaciju.Embedded systems started with development of Apollo Guidance Computer at MIT in 20-th century. Modern embedded system are optimized to good enough, better quality with less price. They are widely used in home automatization systems. This project shows how to build embedded system for temperature controlled switch. Product must be controlable through web server and home automatization system. Embedded system is based on ESP8266 NodeMCU v2 Lua Wifi processor made by chineese manufacturer Espressif and can be connected with temperature sensors or other devices. ESP8266 is good alternative to Arduino. Sensor that is used for measuring is temperature/humidity sensor SHT21/HTU21. Home automatizaton system used in this project is openHAB software

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:fer_1724Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.