oaioai:DiVA.org:lnu-44480

Design of a camping hotel

Abstract

Med förhoppning av att öka spontanturismen till kommunen samt campingens,Tingsryd Resort, dragkraft har ett förslag på ett campinghotell tagits fram. Extra viktigt för ett hotell är själva placeringen, det ska sticka ut och locka förbipasserande till platsen, vilket gynnas om det placeras i närhet av en större trafikled. På en camping är närheten till natur och vatten även en viktig parameter som kan locka de besökare som vill bo lugnt men ändå ha nära till diverse aktiviteter. Det finns 2 förslag att välja mellan, vilka redovisas genom detaljerade ritningar och illustrationer. Dessa skiljer sig i form och har utformats i olika kulörer för att ge inspiration till hur det kan se ut

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:lnu-44480Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.