oaioai:zbc.uz.zgora.pl:15087

Ojerzyce (kościół filialny) - dzown (datowanie 1718 (1910) r.)

Abstract

Dzwon spiżowy zawieszony na stalowym jarzmie osadzonym w drewnianej konstrukcji dzwonnej. Korona z czterech kabłąków, prosta wys. 16 cm. Dzwon zdobiony, w górnej części półwałki pomiędzy którymi pole z tekstem (A). Ponad półwałkami perełkowanie. Powyżej bogate zdobienia akantoidalne, tak też poniżej, gdzie między elementami roślinnymi motyw Chrystusa Emmanuela. Na płaszczu scena Ukrzyżowania pola z tekstem (C) oraz (B) wokół plakiety. W dolnej części pole z tekstem (D). Krawędzie wyszczerbione, brak śladów zmiany osi bicia serca. Średnica 88 cm, wysokość bez korony 68 cm. Wys. pól inskrypcyjnych: 2,8 cm (A), wokół krzyża (B), 2,5 cm (C), 2,5 cm (D).

Similar works

Full text

thumbnail-image

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (Digital Library of Zielona Gora)

Provided original full text link
oaioai:zbc.uz.zgora.pl:15087Last time updated on 9/2/2013

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.