4 research outputs found

  Tarinat lasten projekteissa ja leikeissä : satujen käyttö innostuksen virittämiseen

  No full text
  Leikki on lapsen tapa nähdä ja hahmottaa maailmaa ja erityisesti oppia tärkeitä taitoja, joita hän tarvitsee elämänsä aikana. Sadut ja tarinat ovat osa lasten leikkiä ja niiden avulla voidaan lapsille opettaa myös paljon tärkeitä asioita elämästä ja maailmasta. Satuja ja tarinoita löytyy hyvin monipuolisesti ja monenlaisiin aiheisiin ja teemoihin liittyen, joten niitä voidaan käyttää hyvin monipuolisesti esimerkiksi niin lukuhetkissä kuin tiettyyn teemaan tutustumisessakin apuna. Lasten oma osallisuus on myös tärkeä osa innostuksen ja mielenkiinnon ylläpitämiseen ja oppimiseen. Opinnäytetyö toteutettiin pääasiassa laadullisena tutkimuksena, mutta siinä on myös määrällisen tutkimuksen piirteitä. Käytössä oli strukturoitu haastattelu, joka toteutettiin Webropol-kyselyllä. Kysely lähetettiin erääseen seinäjokiseen päiväkotiin ja sen kasvattajille. Vastauksia saatiin takaisin yhteensä neljä. Tutkimus selvittää tuovatko tarinat, kirjat ja sadut uutta sisältöä leikkeihin, lisäävätkö tarinat lasten motivaatiota ja innostusta tietynlaisiin projekteihin ja leikkeihin ja miten lasten osallisuus ja aktiivisuus näkyy satujen valinnassa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että satuja ja tarinoita oli käytetty päiväkodissa meneillään olevien teemojen johdatteluun ja ne nähtiin siinä hyvänä tapana, varsinkin isommille lapsille. Lasten oma osallisuus tarinoiden ja satujen valinnassa nähtiin näkyvän muun muassa keskittymisen ja tarkkaavaisuuden lisääntymisenä. Tarinoiden ja satujen nähtiin myös näkyvän lasten leikeissä, varsinkin paikkoina ja hahmoina, joita saduissa ja tarinoissa oli esiintynyt. Tutkimuksesta kävi ilmi, että sadut ja tarinat tuovat lasten leikkeihin uusia ulottuvuuksia ja että ne ovat hyvä keino lasten mielenkiinnon herättelylle

  37 Joukkotuhoaseet ja asevalvonta

  No full text
  Asevalvonnan t√§m√§nhetkinen tila on huolestuttava. Ydinaseiden rajoitussopimusj√§rjestelm√§ on murentunut tai murenemassa, ja ydinasevaltiot modernisoivat aseitaan. Tarve uusille sopimuksille on kriittinen, mutta poliittinen ilmapiiri niiden syntymiselle ei ole suotuisa. Kiristynyt tilanne ei my√∂sk√§√§n l√§het√§ kannustavia viestej√§ ydinaseettomille valtioille. Mitk√§ asiat ovat johtaneet tilanteen viimeaikaiseen huonontumiseen, ja milt√§ asevalvonnan tulevaisuus vaikuttaa? Uusimassa podcast-jaksossa professori Tommi Koivula haastattelee aiheesta dosentti Katariina Simosta, jonka uusin julkaisu ‚ÄĚJoukkotuhoaseet ja asevalvonta. Asevalvonnan arkkitehtuurin kehitys ja kriisiytyminen‚ÄĚ k√§sittelee joukkotuhoaseiden ja niiden sopimusj√§rjestelmien tilannetta

  Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen (HAVINA) : loppuraportti

  No full text
  Liitteet: Liite 1. Tutkimusosapuolet ja yhteisty√∂ (s. 26-27) Liite 2. HAVINA -hankkeeseen liittyv√§t julkaisut ja esitelm√§t (s. 28-31) Liite 3. HAVINA ‚Äď Vieraslajiportaali 4 s. URN:NBN:fi-fe201702011419 (Luonnontieteellinen keskusmuseo ‚Äď Luomus). Liite 4. Sis√§ll√∂ntuotto-ohje vieraslajiportaaliin. 10 s. URN:NBN:fi-fe201702011418 (Luomus) Liite 5. Haitallisten vieraiden kala-, rapu- ja nis√§k√§slajien levi√§minen, tietoisuuden lis√§√§minen ja hallinta (HAVINA osaraportti) 76 s. URN:ISBN:978-952-303-111-1 (RKTL) Liite 6. Sis√§vesien vieraslajit ‚Äď vesikasvit. 15 s. URN:NBN:fi-fe201701311402 (SYKE vesikeskus) Liite 7. Selvitys meriteitse Suomeen kulkeutuvien vieraslajien saapumisreiteist√§. 11 s. URN:NBN:fi-fe201701311401 (SYKE merikeskus) Liite 8. Ruohovartisten koristekasvien levi√§miskartoitus ja -ennuste olemassa olevien havaintojen perusteella. 16 s. URN:NBN:fi-fe201701311399. (MTT, Kasvintuotannon tutkimus, Piikki√∂ & Jokioinen) Liite 9. Vieraslajien torjunta Lounais-Suomessa ‚Äďhyv√§t k√§yt√§nn√∂t. 43 s. URN:ISBN:978-952-257-811-2 (Varsinais-Suomen Elykeskus) Liite 10. Kasvintuhoojien levi√§misv√§yl√§t ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo 76 s. (rinnakkaistallenne) (EVIRA & MTT, taloustutkimus) Liite 11. Ohjeistus vieraslajien torjunnan taloudelliseen arviointiin 33 s. URN:ISBN:978-952-487-528-8 (MTT, taloustutkimus & IEEP) Liite 12. Instruments for financing action on invasive alien species (IAS). 45 s. URN:NBN:fi-fe201701311400. (IEEP & MTT, taloustutkimus) Liite 13. Suomen luonnonsuojeluliiton teht√§v√§t HAVINA-hankkeessa. 5 s. URN:NBN:fi-fe201702011420Sis√§llysluettelo: Loppuraportin tiivistelm√§, s. 2-5 Hankkeen suositukset p√§√§tt√§jille, k√§yt√§nn√∂n toimijoille ja suunnittelijoille sek√§ kansalaisille s. 6-12 1. Tutkimuksen tavoitteet, s. 14 2. Tutkimusmenetelm√§t ja aineisto, s. 14-16 3. Tutkimuksen tulokset ja johtop√§√§t√∂kset, s. 16-22. 4. Tulosten arviointi ja tietotarpeet, s. 23-25. 5. Yhteenveto suosituksista, s. 25-26.
  corecore