Article thumbnail

Nitrosaminen in rubbergranulaat

By van Bruggen M, van Putten EM and Janssen PJCM

Abstract

Engelse vertaling van rapport 609300001Het RIVM heeft op verzoek van en in samenwerking met de Hulpverleningsdienst Gelderland Midden (HGM) luchtmetingen gedaan boven vier kunstgrasvoetbalvelden in Arnhem. Deze kunstgrasvelden zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Het doel van de metingen was om na te gaan of uit de rubberkorrels kankerverwekkende nitrosaminen kunnen vrijkomen, die een gezondheidsrisico zouden kunnen zijn voor sporters. Het RIVM heeft op twee hoogten boven verschillende sportvelden luchtmetingen verricht. In geen van deze metingen konden nitrosaminen in de lucht boven het veld worden aangetoond. Uit aanvullend materiaalonderzoek onder laboratoriumomstandigheden bleek dat nitrosaminen slechts in geringe mate uit rubbergranulaat zijn vrij te maken. Op basis van deze bevindingen concludeert het RIVM dat nitrosaminen geen gezondheidsrisico's vormen voor de gebruikers van de sportvelden.RIVM cooperated with HGM, the Municipal Health Service for Gelderland (a province in the Netherlands) in a study to measure nitrosamines in the air above synthetic grass playing fields. HGM had commissioned this study to ascertain if nitrosamines present in rubber granulate could pose a risk for sportsmen and -women. Measurements were taken at heights of 30 and 100 cm above four football fields located in Arnhem in the Netherlands. In none of the four football fields was there evidence of nitrosamines in the air above the field. Additional laboratory tests showed that nitrosamines could be set free from the material, but in small amounts only. Therefore RIVM can conclude that nitrosamines do not pose a health risk to users of these synthetic grass football fields.Hulpverleningsdienst Gelderland Midde

Topics: TOXICOLOGIE, nitrosamine, rubber, sportterreinen, meetgegevens, nitrosaminen, rubbergranulaat, kunstgras, nitrosamines, rubber, sports fields, measurements, rubber granulate, artificial grass or turf
Publisher: Arnhem
Year: 2014
OAI identifier: oai:rivm.openrepository.com:10029/262080
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.