Article thumbnail

Marketing strategies of the SUBWAY fast food chain

By Huu Tung Nguyen

Abstract

Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategii řetězce Subway, jeho pozicí na trhu, zacílením na skupinu zákazníků a porovnáním národního a lokálního marketingu. Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení, které povede ke zvýšení povědomí o značce a růstu společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bakalářské práce se věnuje základům marketingu, jeho historii a nástrojům. Dále se představí franchisingový model podnikání, jeho výhody a nevýhody jak pro franchisora, tak pro franchisanta. V praktické části se představí společnost Subway v České republice, analýza její konkurence, marketingový mix a porovnají se národní a lokální marketingové kampaně.This Bachelor\u27s Thesis examines the marketing strategy of the SUBWAY restaurant chain, its market positioning, segmentation and targeting strategies and comparison between national and local marketing tactics. The aim of the Bachelor\u27s Thesis is to make suggestions beneficial to improvements in brand awareness and growth of the company. Thesis is divided into two sections of theoretical part and practical part. In the theoretical part of the Bachelor\u27s thesis discusses about marketing basis, history and its instruments. The next part introduces franchise business model, its advantages and disadvantages for both franchisors and franchisee. The practical part presents analysis of SUBWAY company in Czech republic, competitors analysis, its marketing mix and the comparison of national and local marketing

Topics: marketing, franchisa, Subway, značka, Sendvič, zákazník, marketing, franchise, Subway, brand, sandwich, customer
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2016
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/50974
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/50... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.