oaioai:zir.nsk.hr:unin_2262

Project "Don 't judge book by it's cover" - design of a book series

Abstract

U ovom radu definirat će se i prikazati postupci dizajniranja i izrade knjige kroz tri primjera knjiga različitog tipa teksta. Umjetnička književnost ima tri osnovne grane: drama, poezija i proza. Kako bih prikazala raznoliku primjenu svog dizajna knjige, odlučila sam koristiti tekstove upravo iz ta tri područja, a uz to je jedna od knjiga poznatog autora, jedna nepoznatog autora i jedna je zbirka tekstova anonimnih autora. Izrada knjige vrlo je složen proces, od dizajna sadržajnog dijela knjige - prijeloma teksta, do dizajna korica i uveza knjige, izbora papira i načina izrade. Uloga dizajna je da uspješno prenese poruku, da tekst bude lako čitljiv, a vanjski izgled knjige dovoljno zanimljiv da privuče čitatelje i kupce. Upravo taj vanjski izgled može doprinijeti popularnosti knjige. Smjelim korištenjem tipografije, fotografije, ilustracija i boja privlačimo pažnju na naslove nekih knjiga koje možda ne bismo niti primili u ruke da nisu u nama najdražoj boji. Na taj način dolazimo do pitanja: što se dogodi kad knjigu lišimo svega toga, kad nema nikakvih dodatnih čimbenika koji bi doprinijeli subjektivnom dojmu o knjizi? Iz tog razloga će se u praktičnom dijelu prikazati eksperimentalni dizajn na temelju autorski oblikovanih i izrađenih knjiga

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:unin_2262Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.