oaioai:zir.nsk.hr:zvu_2961

Uloga bandaže i kinesio tapinga u fizioterapiji ozljeda skočnog zgloba

Abstract

Ozljede gležnja obuhvaćaju 10% svih ozljeda prijavljenih na hitnom prijemu. Od tih 10% čak 85% otpada na inverzijsku distorziju sa ozljedom lateralnog ligamentarnog kompleksa skočnog zgloba (gležnja). Povrijeđeni su tako najčešće prednji talofibualrni, kalneofibularni i stražnji talofibularni ligamenti Prema podacima literature distorzija skočnog zgloba je ujedno najčešća sportska ozljeda koja iznosi nevjerojatnih 25%. Kronične ozljede često su povezane s ili su posljedice akutnih uganuća ili sindroma prekomjerne upotrebe okolnih mekih tkiva. Prema opsegu i opisu ozljede, distorzije skočnog zgloba se dijele na 3 stupnja. Novijim istraživanjima i studijama došlo se do zaključka da se rehabilitaciji pristupa na način da se maksimalno smanjuje vrijeme imobiliziranja, što ranije početi sa gibanjem i opterećivanjem sa ciljem da se osoba što prije vrati normalnim životnim aktivnostima. Kinesio taping i bandaže (atletska traka) se koriste kako u suvremenoj prevenciji tako i u rehabilitaciji ozljeda skočnog zgloba. Kinesiotaping metoda je relativno nova tehnika tapinga koja zahtijeva Kinesio Tex traku. Traka korištena za kinesio taping razlikuje se od tradicionalnog bijelog atletskog tapea. Prvo, ima elastičnost u jednom smjeru, a prije nanošenja na kožu može se istegnuti do 140% svoje izvorne duljine. Ona pruža stalne sile na kožu. Kinesio tape se koristi nakon ozljeda i tijekom rehabilitacije. Atletski tape (bandaža) je ljepljiva traka ne promjenjive dužine koja se najčešće koristi kao strukturalna potpora zglobovima i ligamentima, a također se može koristiti za imobilizaciju pojedinih zglobova ili umjesto rastezljivog zavoja za kompresiju na oteklinu. U ovom radu su na temelju relevantne literature opisane procedure i tehnike prevencije i rehabilitacije ozljeda skočnog zgloba sa naglaskom na primjenu bandaža (atletska ljepljiva traka) i kinesio trake te njihove komparacije u segmentima u kojima dolazi do potencijalne uporabe istih

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:zvu_2961Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.