Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Preparedness of Population for an Epidemic Outbreak with Focus on the Area of Rychnov

By Veronika Strnadová

Abstract

Import 04/02/2014Obsahem diplomové práce je analýza epidemického stavu na Rychnovsku, vysvětlení termínů B – agens, bioterorismus, vymezení termínů – způsob přenosu, zdroje nákazy a prevence, uvedení platné legislativy dané problematiky včetně řídících orgánů v době epidemie. Výstupem diplomové práce je vypracování podrobné příručky pro civilní obyvatelstvo.The content of this thesis is to analysis the state of the epidemic of Rychnov, explanation of terms B – agens, bioterrorism, definitiv of term – mode of transmission, the source of infection and preventiv, the valid legislativ of the isme, including the governing of crisis management at the time of the epidemic. The outcome of the diploma work is a detailed guide to the civil population.Prezenční050 - Katedra ochrany obyvatelstvadobř

Topics: epidemie, analýza, způsoby přenosu, zdroje nákazy a prevence, připravenost obyvatelstva, B – agens, bioterorismus, Rychnovsko, ochrana obyvatelstva v době epidemie, epidemic, analysis, modes of transmission, source of infection and prevention, readiness of the population, B – agens, bioterrorism, area of Rychnov, Population of protection in epidemic period
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101431
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.