DSpace at VSB Technical University of Ostrava

  Software Tool For Voice Disorder Diagnostics

  Get PDF
  Causes of voice disorders may vary the same way as treatment techniques. Surgical intervention is the most used treatment method. As for not so serious cases, vocal exercises can be efficiently used instead. Still, there are only few methods to find right diagnosis or classify the scale of impact on patient’s voice. Nowadays, it is possible to extract key features (fundamental frequency, sound pressure level and less common such as cepstral coefficients, zero crossing rate or spectral energy) from patient’s speech using state-of-the-art voice processing methods. So, the software called Voice disorder diagnostician was designed. The tool that can store patient’s data and immediately provide the results of analysis.Příčiny vzniku poruch hlasu mohou být různé stejně tak jako jejich léčba. Nejčastěji se poruchy hlasu léčí chirurgicky tj. operací nebo v méně závažnějších případech hlasovými cvičeními. Přesto však v současné době existuje jen velmi málo metod, které mohou spolehlivě určit diagnózu pacienta a míru poškození hlasu. S využitím aktuálních metod pro zpracování řeči je možné určit klíčové parametry jako je základní tón hlasu, hladina akustického tlaku, ale i méně běžné jako například kepstrální koeficienty, počet průchodů nulou, či spektrální energie. Pro tyto účely byla vytvořena aplikace s názvem Voice disorder diagnostician. Nástroj, který umožňuje ukládat data od pacientů a provádět jejich okamžitou analýzu

  Durability Analysis of Concrete Bridge Deck Exposed to the Chloride Ions Using Direct Optimized Probabilistic Calculation

  Get PDF
  Durability of reinforced concrete structures is a deeply discussed problem recently. Concrete structures in the external environment are very often affected by chloride ions from de-icing salt or sea water. Chloride ions penetrate through the concrete cover layer of the reinforcement and can cause eventually the corrosion of the steel. However, when estimating the durability of the structure, it is not sometimes possible to express the parameters by constant values; therefore, the probabilistic methods come in handy. Then, the variability of inputs and outputs can be expressed by histograms. Two probabilistic approaches were applied in this task – Monte Carlo simulation with Simulation-Based Reliability Assessment method, which is widely used for such type of problems, and the Direct Optimized Probabilistic Calculation, which is still relatively new type of approach. The result is a comparison of mentioned methods in terms of accuracy on the model of one-dimensional chloride penetration with time independent diffusion coefficient by using the Fick’s Second Law of Diffusion

  Odběrová zařízení k analýze spalin

  No full text
  Prezenční361 - Katedra energetikyNeuveden

  Rekonstrukce podpěrného podvozku pásového zakladače

  No full text
  PrezenčníNeuvedenoNeuveden

  Hydraulický pohon napínacího zařízení konfekční linky pro výrobu gumotextilních pásů

  No full text
  Prezenční338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníNeuveden

  Návrhy komponentů pohonů s využitím výpočetní techniky

  No full text
  PrezenčníKatedra elektroniky a elektrických pohonůNeuveden

  Sledování provozu vozidel pomocí počítače řady PC v podmínkách DP Ostrava

  No full text
  Prezenční346 - Katedra obrábění a montážeNeuveden

  Využití elektrického vytápění pro zvýšení ekonomiky provozu el. sítě

  No full text
  Prezenční410 - Katedra elektroenergetikyNeuveden

  Rozbor programů pro kontrolní výpočet indukčního stroje

  No full text
  PrezenčníKatedra elektrických strojů a přístrojůNeuveden
  DSpace at VSB Technical University of Ostrava is based in CZ
  Do you manage DSpace at VSB Technical University of Ostrava? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!