7 research outputs found

  Tulevaisuus - paljon mahdollista ‚Äď Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja

  Get PDF
  T&auml;m&auml; k&auml;sikirja on tarkoitettu opiskelijoiden&nbsp;ja muiden oppijoiden uraohjausty&ouml;t&auml;&nbsp;tekeville ja siit&auml; kiinnostuneille. Kuvailemme&nbsp;sek&auml; tulevaisuusohjauksen l&auml;ht&ouml;kohtia&nbsp;ett&auml; sen tueksi kehitettyj&auml; ty&ouml;kaluja.&nbsp;Tulevaisuusohjaus on kehitteill&auml;&nbsp;oleva viitekehys, jonka keskeinen ajatus&nbsp;on yhdist&auml;&auml; pitk&auml;n aikav&auml;lin tulevaisuusajattelua&nbsp;kokonaisvaltaiseen opinto- ja&nbsp;uraohjaukseen. Kirjassa esitell&auml;&auml;n&nbsp;ty&ouml;kaluja, jotka on kehitetty erityisesti&nbsp;tukemaan nuorten alle 30-vuotiaiden&nbsp;koulutusvalintojen tekemist&auml; ja ty&ouml;el&auml;m&auml;&auml;n siirtymist&auml;.&nbsp; K&auml;sikirjan tarkoituksena on kertoa,&nbsp;mit&auml; uutta tulevaisuusohjaus tuo ja&nbsp;toisaalta, miten se liittyy nykyisiin&nbsp;opinto- ja uraohjauksen suuntauksiin.&nbsp;Pyrimme antamaan ajatuksia ja vinkkej&auml;&nbsp;siit&auml;, miten voit ohjata ajattelemaan&nbsp;tulevaisuuden ty&ouml;el&auml;m&auml;&auml; tai auttaa koulutusvalinnoissa.&nbsp;Tulevaisuusty&ouml;kalujen&nbsp;esittelyn lis&auml;ksi mukana on esimerkkej&auml;&nbsp;ty&ouml;kalujen k&auml;yt&ouml;st&auml; opetuksessa ja ohjauksessa.&nbsp;K&auml;sikirja sis&auml;lt&auml;&auml; harjoituksia,&nbsp;tuntimalleja ja kurssisuunnitelmia.</p

  Osaamisen osoittaminen videolla

  Get PDF
  Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon tekeminen ja jälkikäsittely on helppoa nykyteknologian avulla. Pääpaino onkin videon suunnittelulla: miten osaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla näkyväksi? Opetusvideo havainnollistaa oman osaamisen videoinnin vaiheita

  Osaamismerkki vaatii osaamista suorittajalta ja suunnittelijalta

  No full text
  Osaamismerkin suunnittelu ja pilotointi vaatii tekijältään kokemusta, osaamista ja aikaa. Tässä artikkelissa kuvataan Case-esimerkin avulla yrittäjyysosaamisen merkin suunnitteluprosessia OTE-hankkeessa. Osaamismerkin suunnittelu prosessina on pitkä ja se vaatii huolellista perehtyneisyyttä ja useita palavereja. Ilman merkkiosaajien apuja ja yhteistyötä ei osaamismerkin tekeminen onnistu. Yksi tärkeimpiä asioita osaamismerkkiä suunnitellessa on ymmärtää ja tietää mitä on tekemässä. Tärkeää on ymmärtää miten merkkitehdas Open Badge Factory toimii ja miettiä myös, miten merkin käyttö opastetaan sekä suorittajille että arvioijalle. On huomioitava merkin osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Lisäksi merkkiä suunnitellessa merkin sisällön tulee olla selkeä, jotta arviointi onnistuu, osaaminen tulee näkyviin ja merkin myöntäminen on sujuvaa

  Ravistellaan ajatuksia harjoittelun ohjauksesta

  No full text
  Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ohjaustarpeet työllistävät opettajia yhä useammin suunniteltua enemmän. Opettajien venymisestä huolimatta vaarana on, että yksittäinen opiskelija ei pääse kunnolla kiinni oman alansa työelämään. Opettajan ohjausresurssin parempi kohdentaminen sekä eri toimijoiden roolien ja harjoitteluprosessin selkiyttäminen lisäisivät koulutuksen vaikuttavuutta. Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulujen sosiaalialan piloteissa tärkeimmiksi ohjauksen kehittämisen paikoiksi tunnistettiin ohjaus ennen harjoittelun alkua, sekä harjoittelun lopussa arviointikeskustelujen yhteydessä. Artikkeli on käytännönläheinen ja siinä kuvataan konkreettisella tasolla kahden eri pilotin toteutusta ja tuloksia. Piloteissa on etsitty uusia ideoita omien ohjauskäytäntöjen kehittämiseen alasta riippumatta

  Hankkeessa on hauskaa ja opettavaista harjoitella

  No full text
  Hankkeessa harjoittelu tarjoaa sosionomiopiskelijalle monipuolisen oppimisymp√§rist√∂n, joka kehitt√§√§ nykyp√§iv√§n ty√∂el√§m√§ss√§ tarvittavia taitoja. T√§ss√§ blogitekstiss√§ sosionomiopiskelija kuvaa ammattiharjoitteluaan oppilaitoksen hankkeessa, hankety√∂n sis√§lt√∂√§ sek√§ sen merkityst√§ ammatilliseen kehittymiseens√§. Harjoittelu tapahtui KEPE√Ą ‚Äí kehitt√§v√§ ty√∂el√§m√§pedagogi -hankkeessa, jossa tavoitteena on edist√§√§ erityist√§ ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemist√§ ja kiinnittymist√§ ty√∂markkinoille. KEPE√Ą-hankkeessa tempaistiin samalla k√§yntiin sosionomiopiskelijoiden ty√∂el√§m√§yhteisty√∂ Tempo Sistema Oulu ry:n kanssa. Opiskelijan panos hankety√∂ss√§ ja uudessa ty√∂el√§m√§yhteisty√∂ss√§ oli suuri. On t√§rke√§√§ saada kuuluville opiskelijan n√§k√∂kulma opetuksen ja hankety√∂n yhdist√§misest√§. Siit√§ integroinnista hy√∂tyv√§t kaikki osapuolet

  Onnistuneessa oppimisen ohjauksessa keskeistä on opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyö

  No full text
  Työelämässä oppiminen on tiimityötä, jonka keskiössä on työpaikkaohjaajan, opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Artikkeli pohjautuu opettajille, opiskelijoille ja työelämänedustajille tehtyyn kartoitukseen sekä pilotteihin, joissa kuvataan kolmessa eri oppilaitoksessa tehtyjä kehittämiskokeiluja työelämässä oppimisen ohjauksen parantamiseksi. Pilotit toivat konkreettisesti näkyväksi ohjausyhteistyön tekemiseen liittyviä haasteita, joihin tässä artikkelissa esitellään uusia ratkaisuja
  corecore