80 research outputs found

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. R√łss√łya, Lur√ły kommune, Nordland

  Get PDF
  Rapporten gir en beskrivelse av kystlyngheilokaliteten p√• R√łss√łya i Lur√ły kommune, og anbefalt skj√łtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene baserer seg p√• kartlegging sommeren 2013. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Skj√łtselsplanen anbefaler tiltak for skj√łtsel i form av beiting med b√•de NKS og GNS. R√łsslyngbestanden er stort sett i god hevd men lyngsviing kan testes ut jfr. vedlagt sviplan. Videre spredning av sitkagran i lokaliteten skal unng√•s og eksisterende oppvekst skal fjernes. Lauvoppslag skal ikke √łke og b√łr fjernes manuelt

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. Ness, Hamar√ły kommune, Nordland

  Get PDF
  -Rapporten gir en beskrivelse av et beiteomr√•de en verdifull kystlyngheilokalitet. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutforminger tar utgangspunktet i kartleggingen fra 2009 og ble supplert under befaringen i 2015. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Anbefalte skj√łtselstiltak er hel√•rsbeite med GNS og rydding av kratt og lauvoppslag. R√łsslyngbestanden er i god tilstand slik at det ikke er behov for lyngsviing de n√¶rmeste 5 √•r. Dersom sitkagran skulle spre seg fra plantefeltene b√łr sm√•grana fjernes omg√•ende

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. Langbergan-Sve√•sen, Alstahaug kommune, Nordland

  Get PDF
  -Rapporten gir en beskrivelse av et beiteomr√•de p√• Bloms√ły i Alstahaug kommune som inkluderer en kystlyngheilokalitet verdisatt til B ‚Äď viktig. Kystlyngheilokaliteten best√•r i hovedsak av kalkkysthei med stort innslag av gras og urter, og sv√¶rt sparsomme forekomster av r√łsslyng. Beskrivelse av vegetasjon og naturtype tar utgangspunkt i kartleggingen fra 2013 og ble supplert under befaringen i 2015. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Anbefalte skj√łtselstiltak er beiting med sau med hovedvekt p√• v√•r-, sommer- og h√łstbeite, rydding av lauvskog og kratt, sviing av einer og fjerning av sm√•planter med sitkagran

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. Bu√łya ved Sk√•lv√¶r, Alstahaug kommune, Nordland

  Get PDF
  Rapporten gir en beskrivelse av kystlyngheia p√• Bu√łya ved Sk√•lv√¶r, Alstahaug kommune. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene tar utgangspunktet i kartleggingen fra 2013 og ble supplert under befaringen i 2015. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Anbefalte skj√łtselstiltak er hel√•rsbeite med GNS og brenning av r√łsslyng. I enkelte parti anbefales ogs√• sviing av einer for √• begrense utbredelsen

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. R√łss√łya, Lur√ły kommune, Nordland

  Get PDF
  -Rapporten gir en beskrivelse av kystlyngheilokaliteten p√• R√łss√łya i Lur√ły kommune, og anbefalt skj√łtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene baserer seg p√• kartlegging sommeren 2013. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Skj√łtselsplanen anbefaler tiltak for skj√łtsel i form av beiting med b√•de NKS og GNS. R√łsslyngbestanden er stort sett i god hevd men lyngsviing kan testes ut jfr. vedlagt sviplan. Videre spredning av sitkagran i lokaliteten skal unng√•s og eksisterende oppvekst skal fjernes. Lauvoppslag skal ikke √łke og b√łr fjernes manuelt

  Skj√łtselsplan for kystlynghei. Svin√łya, Ytre og Indre Bessv√¶r√łya, Lam√łya og G√•rds√łya, R√łd√ły kommune, Nordland

  Get PDF
  -Rapporten gir en beskrivelse av kystlyngheilokalitetene p√• Svin√łya, Ytre og Indre Bessv√¶r√łyan, Lam√łya og G√•rds√łya i R√łd√ły kommune, og anbefalt skj√łtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene baserer seg p√• kartlegging sommeren 2013 unntatt G√•rds√łya som har blitt kartlagt i 2015. Kystlyngheia best√•r stort sett av fattige utforminger med varierende fuktighetsgrad. R√łsslyng og krekling er mengdearter. Skj√łtselsplandelen er utarbeidet i 2015. Den anbefaler tiltak for skj√łtsel i form av beiting med sp√¶lsau. Store deler av Bessv√¶ret har blitt svidd de siste √•rene og tilstanden til r√łsslyngbestanden er stort sett god. Derfor er svibehovet begrenset fram til en revidering av skj√łtselsplanen om ca. 5 √•r

  Skj√łtselsplan for kystlynghei og naturbeitemark for Aunet beiteomr√•de, Leka kommune, Tr√łndelag fylke

  Get PDF
  Denne rapporten presenterer skj√łtselsplan for Aunet i Leka kommune, utf√łrt p√• oppdrag fra Leka kommune. Skj√łtselsplanen er utarbeidet etter maler i regi av Milj√łdirektoratet. Skj√łtselsplanen har f√łlgt de nye handlingsplanene for utvalgte naturtyper og bekjemping av fremmede arter, herunder fremmede treslag. Skj√łtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for restaurering og skj√łtsel av de utvalgte naturtypene.Skj√łtselsplan for kystlynghei og naturbeitemark for Aunet beiteomr√•de, Leka kommune, Tr√łndelag fylkepublishedVersio

  Skj√łtselsplan for kystlynghei for Fjukstadstranda og Staulan, N√¶r√łysund kommune, Tr√łndelag fylke

  Get PDF
  Denne rapporten presenterer skj√łtselsplan for kystlynghei for Fjukstadstranda, Staulan og Mangel√łya i N√¶r√łysund kommune, Tr√łndelag fylke. Skj√łtselsplanen er utarbeidet etter mal for skj√łtselsplaner for kystlynghei i regi av Milj√łdirektoratet. Teksten i del 1 og del 3 som omhandler kystlynghei og skj√łtsel av kystlynghei generelt, er felles for alle skj√łtselsplaner for kystlynghei, utformet av Milj√łdirektoratet, og er s√•ledes ikke forfattet av undertegnede for denne rapporten.Skj√łtselsplan for kystlynghei for Fjukstadstranda og Staulan, N√¶r√łysund kommune, Tr√łndelag fylkepublishedVersio

  Revidering av Skj√łtselsplan for Muddv√¶r. Vega√łyan verdensarvomr√•de.

  Get PDF
  Skj√łtselsplanen for Muddv√¶r er revidert, med hovedfokus p√• Heimlandet, der tiltak er iverksatt. Innmarka p√• Heimlandet har v√¶rt preget av gjengroing, v√•ndangrep og erosjon over lang tid. Tiltak fra skj√łtselsplanen fra 2016 for √• h√•ndtere v√•nd, erosjon, gjengroing og revegetering har v√¶rt utf√łrt. Dette har hatt en positiv effekt, men det er fortsatt et stort behov for videref√łring av tiltakene. Det har blitt satt ut 4 geiter p√• Heimlandet i 2023. Beitedyr p√• √łya er trolig positivt for √• adressere alle utfordringene p√• Heimlandet, men det er behov for √• tilpasse beiteregimet etter utfordringene. Det anbefales √• beite med flere dyr, fra tidligere p√• √•ret, i et omr√•de som avgrenses til der det er st√łrst utfordringer med mj√łdurt, gjengroing og v√•nd. Det ble avgrenset et omr√•de med kystlynghei i den s√łrlige delen av Heimlandet som er i tilfredsstillende stand. Skj√łtsel av lokaliteten vil v√¶re positivt, og omr√•det kan brukes til beiteomr√•de seinh√łstes/vinter/tidlig v√•r. P√• utmarks√łyene er feltet med sitkagran fjernet. Oppf√łlging med fjerning av fr√łplanter og busker er sv√¶rt viktig. Det er ikke satt i gang annen skj√łtsel i kystlyngheia. Derfor er ikke de √łvrige √łyene befart i detalj, og r√•dene for utmarks√łyene derfor de samme som i tidligere plan.Revidering av Skj√łtselsplan for Muddv√¶r. Vega√łyan verdensarvomr√•de.publishedVersio

  Skj√łtselsplan for kystlynghei i Austb√łmarka, Alstahaug kommune

  Get PDF
  Rapporten er en revisjon av skj√łtselsplan for kystlyngheia i Austb√łmarka, og inneholder anbefalinger om restaurering og skj√łtsel av kystlyngheiapartiene. Beskrivelsen baserer seg p√• kartlegging av naturtyper og vegetasjon knyttet til kystlyngheia. Austb√łmarka beites med en besetning av Vestlandsk fjordfe og en besetning av gammelnorsk sau (GNS). Beiteomr√•det er sv√¶rt artsrikt, men det er utfordringer med mye veitistel og stedvis tett bj√łrkekratt. Beitetrykket er ogs√• fremdeles noe for h√łyt. Rapporten er utarbeidet p√• oppdrag fra Statsforvalteren i Nordland. Rapporten er delt inn i to hoveddeler. F√łrste del gir en kort beskrivelse av kystlynghei. Andre del er rettet mot den som skal utf√łre skj√łtsel og forvaltningen, og omhandler naturgrunnlaget og dagens drift i omr√•det, samt beskrivelsen av konkrete restaurerings- og skj√łtselstiltak innenfor lokaliteten.Skj√łtselsplan for kystlynghei i Austb√łmarka, Alstahaug kommunepublishedVersio
  • ‚Ķ
  corecore