22,379 research outputs found

  Erfgoed van de Oorlog, Collectie Diederichs, interview 50 - COLD50

  No full text
  Oral history interview met een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie heeft met een Duitse militair. Ze heeft haar vriend op het binnenvaartschip van haar vader leren kennen en hij vaart regelmatig met hen mee. Om te voorkomen dat ze kaal geschoren gaat worden, woont ze vanaf 1943 tot het einde van de oorlog bij haar schoonouders in Duitsland. Bij haar terugkeer in Nederland wordt ze ondervraagd, maar niet gestraft. COLD50 en haar verloofde hadden afgesproken dat ze elkaar na de oorlog in Polen zouden ontmoeten en trouwen. Ondanks een zoektocht van enkele jaren heeft ze haar verloofde niet meer kunnen vinden. Ze is uiteindelijk met een Nederlandse man getrouwd, die verkering heeft gehad met een Duits meisje. COLD50 is naar haar man en kinderen toe altijd open geweest over haar Duitse verloofde. Ze heeft weinig negatieve reacties gekregen op haar relatie, behalve van haar jongste broer. Die wil haar sinds de oorlog niet meer zien en spreken. De aanleiding voor dit interview was het samenstellen van het boek 'Wie geschoren wordt moet stil zitten: de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen' / Monika Diederichs (2006). De voorwaarden voor het aanvragen van het interview staan beschreven in het veld 'Remarks’

  Hoeders van de staat : burgemeesters in bezet en bevrijd België en Noord-Frankrijk (1914-1921)

  Get PDF

  Rudi Massart & Jonathan Trigg. “Vlaamse jongens, Duits front. De strijd aan het Oostfront in beeld”

  Get PDF
  Rudi Massart & Jonathan Trigg. “Vlaamse jongens, Duits front” “Het verhaal van de Vlaamse Oostfronters is Ă©Ă©n groot drama, doorspekt met naĂŻef idealisme, ontgoocheling en oorlogsmiserie, en eindigde met de uiteindelijke veroordeling door de Belgische staat”. Deze zin uit het Woord vooraf vat niet alleen de geschiedenis van de Vlaamse vrijwilligers aan het Oostfront goed samen, maar de boodschap loopt tevens als een rode draad doorheen het boek. In dit fraai uitgegeven fotoboek vindt men weli..

  Kwaliteit van leven:Wie bepaalt dat?

  Get PDF

  KELAPA SAWIT SEBAGAI SUMBER IDE MOTIF BATIK PADA ROK SPAN DIPADUKAN DENGAN BUSANA KEBAYA MODEREN

  Get PDF
  Ainun Siti Sholihah, NIM : 17154117 “KELAPA SAWIT SEBAGAI SUMBER IDE MOTIF BATIK PADA ROK SPAN DIPADUKAN DENGAN BUSANA KEBAYA MODEREN” Deskripsi Tugas Akhir Karya. Program Studi D4 Desain Mode Batik, Jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Surakarta. Kelapa Sawit adalah tanaman yang berasal dari Afrika dan memiliki tiga spesies yaitu dura, tenera, dan pisifera.Tanaman Kelapa Sawit memiliki batang yang berteksture kasar, bentuk buah yang unik, warna buah yang memiliki gradasi, dan daun yang panjang dan lebar. Keunikan visual Kelapa Sawit tersebut menjadikan penulis tertarik untuk memvisualisasikan Kelapa Sawit dalam rok span kebaya moderen dengan sentuhan batik. Pada proses pembuatan desain motif batik Kelapa Sawit diawali dengan pengamatan pada Kelapa Sawit dari pohon, batang, biji, daun, bunga, bonggol, pelepah, dan buah. Pembuatan sketsa busana kebaya moderen dengan mencari referensi bentuk busana kebaya moderen di internet dan buku. Kemudian sketsa alternatif yang telah dibuat, dipilih dan disempurnakan sesuai dengan ide kreatif dari penulis. Pembuatan karya busana kebaya moderen dengan motif batik Kelapa Sawit pada Tugas Akhir ini meliputi tiga tahap enam langkah pengerjaan. Ketiga tahap tersebut, yaitu eksplorasi, tahap perancangan, dan tahap perwujudan. Proses dan hasil pembuatan karya Tugas Akhir ini mempunyai tiga pencapaian, yang pertama adalah dapat menciptakan motif batik dengan sumber ide Kelapa Sawit. Pencapaian yang kedua adalah dapat merancang busana kebaya moderen dengan aplikasi motif batik Kelapa Sawit pada setelan busana. Pencapaian yang ketiga adalah dapat mewujudkan karya desain busana kebaya moderen dengan aplikasi motif batik Kelapa Sawit pada setelan busana. Hasil dari karya busana kebaya moderen ini berupa 5 (lima) dengan motif batik Kelapa Sawit pada setelannya dengan judul De Dura Gades Sumehko, De Nera Gades Manesko, Si Fera De Laiya, Muaro Gades Parkaso, dan Gades Maggah Mendayu. Kata kunci : Kebaya Moderen, Kelapa Sawit, Batik, Motif Batik

  Die problematiek rondom die lied van die NG Kerk: enkele bevindings vanut 'n sosiaal - wetenskapleke invalshoek

  Get PDF
  This article investigates viewpoints regarding the hymn of the Dutch Reformed Church over the lase few decades by way of a document analysis of polemics from Die Kerkbode, the official publication of the DRC. Historically, there has always been conflict around the hymnic tradition of the Dutch Reformed Church, manifesting specifically as resistance against the official church-hymn. The longing for a simpler, experience-oriented hymn was stimulated especially by rhe influence of 19rhcentury Revival hymnody, a tendency still applying roday. An analysis of the polemics involved reveals that the duality within the hymnic practice of the DRC has co do particularly with two clashing types of devoutness within the church. Those opposing the official church-hymn are particularly burdened by the "unsingabilicy" of the melodies, as well as the fact char these hymns are foreign to the field of experience of the 20th-century person. The thesabilicy of an ecclesiastical identification with contemporary secular culture is however a complex question which also involves controversy regarding the retention of the true reformed nature of the church

  El desmantelamiento de las fronteras. AnĂĄlisis comparativo de las actividades mercantiles de las mujeres en Brabante y Vizcaya, ca. 1420-ca. 1550

  Get PDF
  RESUMEN En Dismantling the Borders comparo las actividades laborales de mujeres en Brabante y Bizkaia de 1420 a 1550. Historiadores especializados en gĂ©nero han estado debatiendo las diferencias en las oportunidades laborales de mujeres premodernas en el norte y en el sur de Europa. Algunos investigadores argumentan que las diferencias en las estructuras legales y familiares conllevaron menos oportunidades econĂłmicas para las mujeres en el sur de Europa. En mi estudio, reevalĂșo este debate y argumento que se han de reevaluar los contextos locales, en concreto, las instituciones responsables de la organizaciĂłn del trabajo en las diferentes regiones. En las ciudades Brabantinas – Malinas y Amberes – la mayor parte de las ocupaciones estaban organizadas en gremio, unas instituciones extremadamente patriarcales y masculinizadas. Por ende, el trabajo de las mujeres dependĂ­a en gran medida de su estatus familiar y social. La ausencia de estas instituciones en Bilbao – la ciudad BizkaĂ­na estudiada – favoreciĂł unas oportunidades laborales mĂĄs independientes para las mujeres activas en sectores del mercado laboral poco lucrativos.ABSTRACT In Dismantling the Borders I compare women’s labour opportunities in Brabant and Biscay from 1420 to 1550. Scholars studying gender in premodern Europe have been debating differences in premodern women’s labour opportunities in northern and southern Europe. Some scholars have argued that diverging family structures and legal structures in the two regions resulted in better economic positions for women in northern Europe. In my research project, I reassess this debate and argue for involving local contexts in the regional comparison – more specifically the institutions responsible for the organization of work. In the Brabantine case studies, Antwerp and Mechelen, most occupations were organized in guilds – extremely patriarchal and masculine institutions. As a result of this organization in guilds, women’s labour opportunities in Brabant were highly dependent on their social status and marital status. In Bilbao – the Biscayan case study – occupations were rarely organized in such corporations, resulting in more independent labour opportunities for women active in less lucrative market sectors in the town

  An explicit stabilised finite element method for Navier-Stokes-Brinkman equations

  Get PDF
  We present an explicit stabilised finite element method for solving Navier-Stokes-Brinkman equations. The proposed algorithm has several advantages. First, the lower equal-order finite element space for velocity and pressure is ideal for presenting the pixel images. Stabilised finite element allows the continuity of both tangential and normal velocities at the interface between regions of different micro-permeability or at the interface free/porous domain. Second, the algorithm is fully explicit and versatile for describing complex boundary conditions. Third, the fully explicit matrix–free finite element implementation is ideal for parallelism on high-performance computers. In the last, the implicit treatment of Darcy term allowed larger time stepping and a stable computation, even if the velocity varies for several orders of magnitude in the micro-porous regions (Darcy regime). The stabilisation parameter, that may affect the velocity field, has been discussed and an optimal parameter was chosen based on the numerical examples. Velocity stability at interface between different micro-permeability has been also studied with mesh refinement. We analysed the influence of the micro-permeability field on the regime of the flow (Stokes flow, Darcy flow or a transitional regime). These benchmark tests provide guidelines for choosing the resolution of the grayscale image and its segmentation. We applied the method on real Berea Sandstone micro-CT images, and proceeded the three-phases segmentation. We studied the influence of the micro-porosity field, using the well-known Kozeny-Carman relation to derive the micro-permeability field from the micro-porosity field, on the effective permeability computed. Our analysis shows that a small fraction of micro-porosity in the rock has a significant influence on the effective permeability computed

  An insight review on formation damage induced by drilling fluids

  No full text
  • 

  corecore