Psihofizička priprema trudnice za porod

Abstract

Trudnoća je stanje u kojemu žena nosi oplođeno jajašce koje raste i razvija se. Ona uzrokuje mnoge promjene na organima te brojne psihičke promjene, osobito ako je riječ o adolescentnoj ili neželjenoj trudnoći. U svakoj trudnoći veliku ulogu imaju antenatalna skrb i dijagnostika čija je svrha održavanje zdrave trudnoće te prevencija i rano otkrivanje malformacija djeteta. Porod se dijeli na četiri doba, a svako doba zahtijeva određenu aktivnost trudnice. Da bi trudnica aktivno sudjelovala pri porodu, potrebno je provesti psihofizičku pripremu. Psihofizičkom pripremom nastoji se trudnicu pripremiti da ovlada fizičkim i psihičkim stresom u trudnoći, ublažiti bolove u porođaju, upoznati trudnice sa skrbi u puerperiju te informirati ih o novorođenčetu i njezi djeteta. To se postiže odgovarajućom prehranom, higijenom i tjelovježbom u trudnoći, te vježbama relaksacije i disanja koje trudnicu pripremaju za porod. Ciljevi psihofizičke pripreme su također i praćenje zdravstvenog stanja trudnice i ploda, pravovremeno identificiranje visokorizične trudnoće, te pružanje podrške svim trudnicama pružajući adekvatne informacije i savjete. Trudnica upoznaje zdrav način života, odijevanje, opasnosti od prevelikog prirasta tjelesne težine, važnost prirodne prehrane djeteta i priprema se za dojenje. Puerperij je kao postpartalno razdoblje također obilježen raznim promjenama. Majka u tom razdoblju započinje s dojenjem i njegom novorođenčeta. Pravodobna i adekvatna edukacija osigurat će majci lakši tijek trudnoće, poroda i puerperija i pripremiti ju za vođenje dobrog roditeljstva

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

redirect
Last time updated on 07/05/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.