Assessing the association between the amount of green space per capita and mortality in Turkey

Abstract

Günümüzde bilim insanları artan bir oranda yeşil alanların insan ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu yapılan çalışmalar aynı zamanda yeşil alanların miktarının daha düşük ölüm oranıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu konu ile yapılan yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, Türkiye genelinde il bazında kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ile kalp krizi, doğal ölümler ve intihar vakaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın verileri 2014 yılına ait iki farklı veri setinin bir araya getirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. İl bazında gerçekleşen kalp krizi, doğal yoldan gerçekleşen ölümler ve intihar ile ilgili veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan temin edilmiştir. Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili büyükşehir belediyeleri ve Zafer Kalkınma Ajansı verilerinden elde edilmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı arttıkça, kalp krizi, doğal ölümler ve intihar vakalarının gerçekleşme oranı azaldığı bulunmuştur. Yeşil alanların insan ruh ve beden sağlığına etkisi göz önünde bulundurulduğunda elde edilen sonuçlar yeşil alanların insan sağlığı üzerindeki etkisinin küçümsenmemisi gerektiğini ortaya koymaktadır.Nowadays scientists are investigating the effect of green spaces on human mental and general health with an increase proportion. These studies also reveal that there is an association between the amount of green spaces and lower rate of mortality. However, conducted studies so far are inadequate. Therefore, in this study the associations between the amount of green space per capita and heart attack, natural deaths and suicide rate were investigated in Turkey. The data for this study was carried out by combining two different datasets of 2014. The rate of heart attack, natural deaths, and suicides for each city was obtained from Turkey Statistical Institute. The data for the amount of green spaces per capita was obtained from the Ministry of Environment and Urban Planning, the relevant metropolitan municipalities, and Zafer Development Agency. Multivariate linear regression analyses show that when the amount of active green spaces increase, the rate of heart attack, natural deaths, and suicides decrease. Considering the effect of green space on human mental and general health, the results indicated that the effect of green space on human health should be underestimated

Similar works

This paper was published in Adnan Menderes University.

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.