Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Компетентнісний підхід як ключова парадигма удосконалення підготовки професійних кадрів

By Н. Г. Сидорчук

Abstract

У статті подано характеристику компетентнісного підходу як ключової сучасної парадигми удосконалення підготовки професійних кадрів. На основі історико-педагогічного аналізу виділено етапи його інтеграції у освітній простір. У контексті загальної характеристики наголошено на потенціалі компетентнісного підходу як системоутворювального чинника для поєднання мотиваційно-когнітивних та поведінкових компонентів структури особистості, а также формування професійно значущих якостей особистості, що у комплексі забезпечує підвищення рівня соціальної успішності майбутнього фахівця, його конкурентоспроможність на європейському ринку праці, особистісне самовираження, саморозвиток, самореалізаці

Topics: LB Theory and practice of education
Publisher: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка
Year: 2015
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:17825

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.