Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Розподіл іонів важких металів у поверхневих водах і донних відкладах р. Норинь\ud \ud

By М. М. Бродацький and Л. О. Перепелиця

Abstract

Одним із проявів антропогенного впливу на екосистему є присутність у воді різних типів водоймищ таких токсикантів як важкі метали, які мають значний вплив на життєдіяльність представників водного біоценозу. Особливу увагу привертають важкі метали (ВМ), зокрема плюмбум та кадмій. В екологічно несприятливих районах у воді надмірно накопичуються ВМ, що призводить до порушення оптимальних співвідношень мікроелементів і зниження біологічних властивостей рослин та тварин [2]. \ud В процесі життєдіяльності рослини використовують макро- і мікроелементи, наприклад ферум, цинк, мідь, свинець, кадмій та інші. Надходження надлишкової кількості елементів у рослинний організм порушує рівновагу між мікро- і макроелементами, що призводить до пригнічення біохімічних процесів [3, 4]. Дослідження рівня ВМ у водному середовищі різних районів Житомирського Полісся свідчать про суттєві коливання їх вмісту. Оцінка хімічного стану природних вод і донних осадків, як правило, базується на визначенні складу і кількісної характеристики ВМ, що має важливе наукове та прикладне значення.\ud Мета роботи полягала у встановленні особливостей розподілу іонів ВМ у воді та донних відкладах р. Норинь. \u

Topics: QD Chemistry, QK Botany
Publisher: Житомир: ПП «Рута»
Year: 2015
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:16646

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.