Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Рецепція історії в романі Б. Брехта «Діла пана Юлія Цезаря»

By Є. О. Король

Abstract

Дослідження присвячено історіографії як предмету зображення в романі Б. Брехта Діла пана Юлія Цезаря. На основі аналізу хронотопу і композиції робиться висновок, що ʺкласичнійʺ історіографії (а вона виступає у романі як засіб створення соціальних міфів) автор протиставляє таку історичну науку, що позбавлена чистої описовості і змушує реципієнта активно долучатися до процесу аналізу фактів. Це означає вироблення критичного мислення, без якого та функція науки про історію, що пов’язана із набуттям корисного досвіду наступними генераціями, є фатально неможливою

Topics: PT Germanic literature
Publisher: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Year: 2013
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:16271

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.