Article thumbnail

Nye insentivelementer innen oljeservicekontrakter

By Petter Osmundsen

Abstract

Knapphet på rigger og personell har ført til kreativitet i utforming av insentivkontrakter innen oljeservice. Det er en stor variasjon i kontraktstypene som er i bruk, også innenfor det enkelte oljeselskap. Artikkelen beskriver og analyserer kompensasjonsformatene som benyttes innen oljeservice. Endring i kontraktsformat reiser en rekke aktuelle spørsmål innen ressursforvaltning, og artikkelen går i dybden på noen av disse. Fremmer nye insentivelementer innen boring effektiv utnyttelse av knapp riggkapasitet på aggregert nivå, eller er dette primært et nullsumspill? Hvordan påvirker de nye kompensasjonsformatene kostnadsutviklingen i bransjen? I hvilken grad er nye kontrakter innen oljeservice tilpasset nye selskaper på sokkelen

Topics: petroleumsøkonomi, oljeservice, kontrakter, kompensasjonsformater
Publisher: Fagbokforlaget
Year: 2009
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/181854

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.