Article thumbnail

Design and implementation of custom mashup application

By Tomáš Fenyk

Abstract

Bakalářská práce se zabývá vývojem vlastní webové aplikace pro plánování jednodenních cyklistických výletů, při kterém jsou řešeny otázky a problémy, jež se vyskytly v rámci vývoje aplikace. Datové podklady pro aplikaci tvoří volně poskytnutá data od mnoha různých poskytovatelů (zejména geolokačních služeb) a aplikace tak spadá do kategorie takzvaných mashup aplikací. Rozdělení práce je provedeno na teoretickou a praktickou část - v teoretické části jsou popsány základní principy potřebné pro pochopení funkcí mashup aplikací (API, REST, formát JSON, AJAX a další). Následně je v praktické části v tematicky zaměřených kapitolách popsána tvorba aplikace s výše zadaným tématem spolu s výběrem praktického řešení, které poskytlo vhodnou oporu při užití v aplikaci.Bachelor thesis is focused on a development process of web application that should help users to plan one-day bicycle trips on their own and also solves questions and problems that appeared during the development. Data used in this application are gathered from various providers (mainly providing geolocation services) which ranks this application to the category of mashup applications. Thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part basic principles crucial for understanding to functions of mashup (API, REST, JSON format, AJAX and other) are described. The following practical part contains thematically focused chapters that describe the process of creating above mentioned application along with a selection of practical solutions, which provided appropriate support for the application

Topics: webové aplikace, AJAX, API, JSON, mashup, plánování cyklistických výletů, geolokační služby, geolocation services, web application, JSON, API, AJAX, mashup, bicycle trip planning
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2016
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/50706
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/50... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.