Studiesentret som voksenlæringsarena. Hvordan ser ulike interessenter på Forsvarets studiesenter som voksenlæringsarena?

Abstract

Forsvarets studiesenter (FS) ble etablert som "Studiesenteret i Heggelia" i 1989 i et samarbeidsprosjekt mellom tre kommuner i Midt-Troms og Troms Landforsvar. Senere ble det en permanent forsvarsinstitusjon med vekslende organisatorisk tilhørighet. I dette prosjektet belyses og analyseres hva interessentene mener om studiesentrets rolle som voksenlæringsarena atten år senere. Problemformuleringen tar utgangspunkt i teorien om at ethvert domene har sine interessenter og behov for balanse i det gjensidige utbyttet i dette nettverket. Empirisk materiale er samlet gjennom samtaler med fem fokusgrupper og analysert på bakgrunn av voksenpedagogisk litteratur og forskerens egen erfaring som ansatt ved studiesentret siden 1999. Den teoretiske rammen inkluderer blant andre klassikere innenfor voksenpedagogikken som Grundtvig, Dewey, Knowles og McClusky, men også nyere bidrag fra skandinaviske forskere

Similar works

Full text

thumbnail-image

NORA - Norwegian Open Research Archives

redirect
Last time updated on 16/03/2020

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.