Article thumbnail

Hvordan sikre bærekraftig forvaltning av økosystemer?

By Kristine Grimsrud and Mads Greaker

Abstract

Økosystemtjenester er et forholdsvis nytt begrep. Det omfatter all slags høsting av naturen fra landbruk til hobbyjakt. Videre omfatter det rekreasjon, kulturelle verdier knyttet til natur og landskap og renovasjonstjenester som tilgang til rent vann og uttak og binding av karbondioksid fra atmosfæren. Tilnærmingen innebærer en systematisering av alle fordeler mennesker har av intakte økosystemer. Den muliggjør også en verdsetting av økosystemene i kroner. Storbritannia har kommet spesielt langt i dette arbeidet, og resultatene indikerer at økosystemtjenester står i fare for ikke å bli tillagt nok vekt. Vi tar til ordet for at Norge bør se nøyere på hva Storbritannia har gjort, og videreutvikle og tilpasse noen av metodene Storbritannia har utviklet til norske forhold

Topics: VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488, Økosystem, Naturkapital, Økosystemtjenester
Publisher: Samfunnsøkonomene
Year: 2013
OAI identifier: oai:ssb.brage.unit.no:11250/194189
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/19... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.