oaioai:zir.nsk.hr:hrstud_97

TEEN and OK!: Content Analysis of Teenage Magazines

Abstract

Mediji imaju važnu ulogu u socijalizaciji djece i mladih. Naime, djeca uz medije provode većinu svog slobodnog vremena, ali i onog u školskim klupama. Iako ih prvenstveno koriste zbog zabave, mnoga djeca uz medije uče – o društvenim vrijednostima, poželjnim oblicima ponašanja u društvu, odnosima među ljudima i dr. Iako je većina istraživanja o utjecaju medija na djecu orijentirana na utjecaj televizije, kao medija uz koji djeca provode najviše vremena, u ovom je radu naglasak stavljen na zabavne časopise za mlade – Teen i OK!. Cilj ovoga rada bio je utvrditi kakav sadržaj časopisi Teen i Ok! pružaju djeci i mladima. S obzirom na današnji utjecaj masovnih medija na djecu, istraživanjem je analizirana kvaliteta sadržaja u navedenim časopisima pri čemu je najveći naglasak stavljen na tri različita područja: promicanje pogrešnih ideala ljepote, seksualizaciju djece i oglašavanje. Istraživanje je provedeno metodom analize sadržaja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine. Analizirano je šest brojeva časopisa Teen i šest brojeva časopisa OK!. Ukupno je selektirano i analizirano 616 priloga

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:hrstud_97Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.