Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Playing Games

By Johan Gund

Abstract

Syftet för denna studie har varit att utreda huruvida Guitar Hero skulle kunna användas i trumsetsundervisning. Finns det likheter mellan de kompetenser som behövs för att spela Guitar Hero och för att spela trummor? Den metod som har använts är experiment med observation och kompletterande enkät. Datainsamlingen omfattar ca 6 timmars videomaterial och tio enkäter. Resultatet visar att det finns stora likheter mellan att spela Guitar Hero-trumset och "vanligt" trumset. Det spelade ingen roll vilken slags förkunskap försökspersonerna hade, musikalisk vana eller vana av att spela Guitar Hero, de presterade ändå lika bra i båda disciplinerna. Däremot har spelkontrollen brister i egenskap av instrument. Dessa slutsatser betyder att Guitar Hero skulle kunna användas i trumsetsundervisning, som komplement till den traditionella undervisningen, men att spelet kan behöva utvecklas för att verkligen vinna pedagogisk användbarhet

Topics: Guitar Hero, Datorspel, IT, Musik, Trumset, Notläs
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23686

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.