Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Elevsamspel i matematik och svenska - en undersökning om det går att arbeta med slöjdens arbetssätt i matematik och svenska

By Christina Campopiano and Johanna Rautila Eklund

Abstract

Institution Sociologiska institutionen Författare Christina Campopiano och Johanna Rautila Eklund Examinator Marléne Johansson Arbetets titel Elevsamspel i matematik och svenska - en undersökning om det går att arbeta med slöjdens arbetssätt i matematik och svenska Arbetets art C-uppsats i det allmänna utbildningsområdet för lärarprogrammet Sidantal 50 Handledare Petra Orrbeck Tidpunkt Höstterminen 2005 Nyckelord Sociokulturellt perspektiv, samspel, slöjdens arbetssätt, matematik, svenska Sammanfattning Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande sker kunskapandet genom kommunikation med andra i samspelssituationer. Vårt intresse för detta har väckts genom lärarutbildningen. Vi tror att elever som lärt sig samspela kan skapa en trivsammare skola. På lång sikt skulle detta även kunna ge goda samhällsmedborgare med en större förståelse för olika åsikter samt med en bättre förmåga till inlevelse. Slöjden är ett ämne där elever tillåts samspela med varandra genom slöjdens arbetssätt. Denna möjlighet saknas dock ofta i matematik och svenska. Därför har vi valt i detta arbete att göra en undersökning i skolmiljö för att se om det fungerar att arbeta med slöjdens specifika arbetssätt i matematik och svenska för att skapa ett naturligt samspel mellan eleverna. Genom deltagarobservationer samt att låta elever i dagboksform svara på frågor som anknyter till våra frågeställningar i arbetet, har vi kommit fram till att man mycket väl kan använda detta i matematik och svenska. Elevernas gensvar har varit mycket positivt. Frågorna vi ville få besvarade i vårt arbete är följande: Upplever eleverna vad de lär sig under arbetets gång? Upplever eleverna att det finns samspel mellan dem? Hur fungerade arbetssättet enligt eleverna? Hur fungerade arbetssättet enligt oss

Topics: sociokulturellt perspektiv, samspel, slöjdens arbetssätt, matematik, svenska
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Year: 2005
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/261

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.