oaioai:dea.lib.unideb.hu:2437/214021

The survey and comparison of the walking ability of patients with different muscle tone

Abstract

Dolgozatomban szélütést elszenvedett, féloldali bénult betegekkel foglalkoztam. A hemiparetikus betegek több mint felénél jellegzetes az izomtónus fokozódása, a spaszticitás kialakulása. E tünetre általában, mint hátráltató tényezőre gondolunk a járás rehabilitációjakor, ám bizonyos izomerő alatt egy fokozott izomtónusú alsó végtag épp a járóképesség megőrzésének vagy kialakításának a kulcsa lehet. Ezzel szemben egy csökkent izomtónusú (hipotón) páciens esetében az érintett végtag képtelen megtartani a testsúlyt, így a járás rehabilitációja is időigényesebb és bonyolultabb lehet.Reméltem, hogy bizonyságot nyerhetnek mindazon hipotéziseim, miszerint a járóképesség kialakítását, illetve megőrzését az érintett alsó végtagi (kedvezőbb lokalizációjú) spaszticitás elősegítheti féloldali bénult betegeknél, valamint egy bizonyos izomerő alatti hipotón hemiparetikus betegek járóképessége elmarad a fokozott izomtónusú páciensekéhez képest. A vizsgálatok során felmértem a paretikus alsó végtagi izomcsoportok erejét és izomtónusát. A tónus alapján 4 csoportra osztottam a pácienseket. A betegek járását a Funkcionális Járási Kategorizálás, a Timed Up and Go és a 10 méteres járástesztek alapján elemeztem. Az önállóság és a funkciókárosodás okozta hátrány szintjét a Functional Independence Measure (FIM) és a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozásának (FNO) alapján értékeltem.Az eredmények alapján elmondható, hogy nem elég az, ha valaki megfelelő izomerővel rendelkezik, fontos az izomtónus minősége is. Vizsgálataim alapján azt tapasztaltam, hogy a spaszticitás akár pozitívan is befolyásolhatja a szélütést elszenvedett páciensek járási képességét, éppen a testsúly megtartása miatt. Ám a hipotézis szignifikáns eredményekkel történő bizonyításához, nagyobb esetszámra van szükség.BSc/BAápolás és betegellátás (gyógytornász)magyarnappalig

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

Provided original full text link
oaioai:dea.lib.unideb.hu:2437/214021Last time updated on 9/12/2018

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.