University of Debrecen

University of Debrecen Electronic Archive
Not a member yet
  240636 research outputs found

  Foliumzuur 5mg tabletta PCH, hatóanyag tartalom és adagolási egységek egységessége módszerének validálása (UV)

  No full text
  Foliumzuur 5mg PCH tabletta hatóanyagtartalom meghatározás módszerének validálása. Adagolási egységek egységességének robosztusság vizsgálata. Dolgozatomban az UV spektrofotometriás módszervalidálás lépéseit mutatom be a validálási terv készítésétől, a mérési eredményeken keresztül, a módszer előírásoknak való megfelelősségéig.BSc/BAVegyészmérnö

  A dintitráló reaktor optimalizálása

  No full text
  A szakdolgozatom témája a dinitráló reaktor optimalizálása. Dolgozatomban megvizsgáltam a reaktor tőterhelését magas terhelésen. Megvizsgáltam, a nitrálósav elegy hatását, ha azt alacsonyterhelésen juttatjuk a reaktorba. Hőcserélőt méreteztem a feladat végrehajtására, majd gazdaságilag megvizsgáltam, hogy megvalósítható-e a tervezet.BSc/BAvegyészmérnö

  Analysis of organic contaminants from isocyanate production in waste waters

  No full text
  Szakdolgozatomban az izocianát gyártás során keletkezett szerves szennyezők (anilin, ODCB, MNT, DNT, TDA, MDI) vizsgálatát végeztem szennyvizekben gázkromatográfiás módszerrel. A vizekből extrakcióval és kisózással vittem a komponenseket szerves fázisba, majd ezt a szerves fázist vizsgáltam. A rendszer alkalmasságát validálási paraméterek kimérésével bizonyítottam.BSc/BAVegyészmérnö

  Metanolos hűtőkör szűk keresztmetszeteniek a viszgálata a PP/PP3 üzemben

  No full text
  A metanolos hűtőkör szűk keresztmetszeteit tártam fel.BSc/BAVegyészmérnö

  Mosóvizek paraméter analízise az Unilever Magyarország Kft. nyírbátori gyárában

  No full text
  Az Unilever Magyarország Kft.-nél végzett munkám során a tisztítószerek gyártása után kimaradt és a keverőüzem mosása után keletkezett anyagok vizsgálatával foglalkoztam annak érdekében , hogy fenntarthatóbb legyen a gyár működése, csökkenjen a többletkiadás és a hulladéktermelés. A tisztítószerek formuláiban, azaz a termékösszetételekben minden egyes kémiai összetevőnek külön funkciója van. Bizonyos összetevők nyújtják a termék aktív tulajdonságait, mások vízben jobb oldódást biztosíthatnak vagy éppen kellemes illatot, színt adnak. Valamennyi alkotórész hozzátesz valamit a termékhez, hogy azt egyszerűbben és jobb eredménnyel lehessen használni. Főbb összetevőinek, felületaktív anyagai koncentrációjának analízise fontos minőségi kritérium.BSc/BAVegyészmérnökg

  MTBE reaktorok összetétel vizsgálata Deans Switch rendszerű gázkromatográffal

  No full text
  Deans Switch rendszerű kromatográf és az MTBE üzem bemutatásaBSc/BAVegyészmérnök Levelez

  Determination of antibody concentration by affinity chromatography and method validation

  No full text
  Dolgozatom célja az volt, hogy kidolgozzak egy olyan módszert, mellyel rövid idő alatt tudunk hatóanyag vizsgálatot végezni a hozzánk érkező mintákból. Ennek érdekében vizsgáltam a módszer paramétereinek – többek közt kromatográfiás oszlop, puffer pH, eluens szerves oldószer tartalom, gradiens profil - változtatásával elért hatásokat. A módszerfejlesztés eredménye képpen kapott eljárással rövid idő (2,75perc) alatt tudjuk meghatározni egy minta hatóanyagtartalmát. Így nem csak a mérés idő-, hanem annak anyagigénye is, valamint a kis (5µl-es) injektálási térfogatnak köszönhetően a szükséges standard és minta mennyisége is csekély. A kidolgozott eljárás megfelelőségéről módszervalidálás keretein belül bizonyosodtam meg.MSc/MAVegyés

  Újonnan kifejlesztett termék gyártástechnológiájának üzemi szintű adaptálása

  No full text
  Szakdolgozatomban a deferasirox hatóanyagtartalmú gyógyszer fejlesztésből gyártásba történő transzferét mutatom be, melynek során vizsgálom a gyártási paramétereit:mely paraméter változtatása befolyásolja a termék minőségét. Kutatásaimat az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-ben végeztem.BSc/BAVegyészmérnö

  Albuterol szulfát lézerdiffrakciós szemcseméret eloszlás vizsgálat módszerének fejlesztése és validálása Malvern Mastersizer 2000 típusú készülékkel

  No full text
  A dolgozatom célja egy olyan analitikai módszer fejlesztése, amely alkalmas az Albuterol szulfát gyógyszerhatóanyag szemcseméret eloszlás vizsgálatára. A kulcsfontosságú elem a megfelelően diszpergált minta előállításához szükséges előkészítési lépések kidolgozása. A módszernek lehetőleg egyszerűnek kell lennie a későbbi rutin vizsgálatok megkönnyítése érdekében. A végleges analitikai módszer helyességét, pontosságát, robusztusságát és reprodukálhatóságát módszervalidálás keretein belül igazolom.BSc/BAVegyészmérnö

  A Baby Life Care Hungary Kft. családi vállalkozás működésének lehetséges informatikai támogatása

  No full text
  A családi vállalkozások múltja és jelen. A családi vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A BLC családi vállalkozás működéséhez informatika rendszer kifejlesztése,egy telemedicina rendszerhez történő csatlakozásra fókuszálva.BSc/BAGazdaságtudományi Kar-Szolnoki Campus, Pénzügy SzámvitelK

  18,299

  full texts

  240,637

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  University of Debrecen Electronic Archive is based in Hungary
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇