oaioai:dea.lib.unideb.hu:2437/213490

The practice of business incubation in Hungary, with a further view to Europe

Abstract

Diplomadolgozatom (leadás: 2015, április) keretében a magyar üzleti inkubátorházak működését, a magyar üzleti inkubációs gyakorlatot, illetve ennek az európai gyakorlathoz való viszonyát vizsgáltam egyrészt a szakirodalom tanulmányozása, másrészt primer kutatás elvégzése által. Primer kutatásom során országos szintű kérdőíves kutatást valósítottam meg. A kérdőívek összeállítása során felhasználtam egy 2002-es EU-s tanulmány benchmark rendszerét, amellyel a kérdőívek kiértékelése során összevetettem a magyar inkubátorházaktól begyűjtött adatokat. Szekunder kutatásom során tanulmányoztam az üzleti inkubáció fejlődéstörténetét, megvalósulását Magyarországon és a fejlettebb országokban (USA, Ny- Európa). Dolgozatom eredményét a magyar üzleti inkubációs gyakorlat egyes sajátosságainak megfogalmazása jelenti.MSc/MALogisztikai menedzsment Msc.K

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

Provided original full text link
oaioai:dea.lib.unideb.hu:2437/213490Last time updated on 9/12/2018

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.