Article thumbnail

Uudenmaan läänin terveydenhuollon opetuskentän jännitteet sosiaalityön pioneerin näkökulmasta

By Sari Mutka and Mirja Eila Annikki Satka

Abstract

Artikkelissa analysoidaan sosiaalityön näkökulmasta Uudenmaan läänin terveydenhuollon opetuskentän toimijoiden välisiä jännitteitä 1950-luvulla. Rockefeller-säätiön tukeman ja ohjaaman opetuskentän tavoitteena oli terveydenhuoltotyön käytännönopetuksen tehostamisen lisäksi edistää kansanterveyttä koko maassa hyödyntämällä innovatiivisesti eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Analyysi lähestyy aihetta ensimmäistä kertaa sosiaalityön näkökulmasta, sillä tutkimusaineistona ovat opetuskentällä toimineen sosiaalityöntekijän, Helmi Mäen henkilökohtainen arkisto, artikkelit sekä muistelmat. Aineistoa on täydennetty Tyyne Luoman ja Rockefeller-säätiön arkistoaineistoilla. Opetuskentän analyysissä hyödynnetään toimijasuhdeverkoston ja kenttäkamppailun käsitteitä. Aineistoihin sovelletaan lähdekriittistä, kvalitatiivista lukutapaa. Sosiaalialan asiantuntijan tehtäviin kuului mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyön edistäminen. Tulosten mukaan hänen toimijuuteensa vaikuttivat toimijoiden väliset suhteet ja niissä ilmenneet jännitteet, jotka liittyivät esimerkiksi opetuskentän hierarkkiseen organisaatioon ja lääkärikeskeisyyteen sekä yhdysvaltalaisten sosiaalityön kotouttamisvaikeuksiin oloissa, joissa 1950-luvun terveydenhuollossa toimittiin.Peer reviewe

Topics: 5145 Sosiaalityö
Year: 2018
DOI identifier: 10.30668/janus.63231
OAI identifier: oai:helda.helsinki.fi:10138/234113
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.