Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto

  ‘I wish I had a crystal ball’ : Discourses and Potentials for Developing Academic Supervising

  No full text
  Academic supervision of PhD dissertations and master’s theses has traditionally been conceptualised as the pedagogy of the dyadic relationship between master and apprentice. Recently, researchers have argued for a more systemic approach. Yet, many communities lack practices for sharing the pedagogical responsibility of supervision. Consequently, individual teachers face the challenges of supervision alone. We have been involved in university pedagogical training where these challenges are explored. Data consist of 44 academics’ learning tasks, from which we analysed to what extent and how supervision is interpreted as a social activity, and what kind of cultural elements appear in the teachers’ discourses. We adopted the sociocultural approach to discourse analysis and treat the academics’ experiences as reflections of their wider culture. A traditional supervisory discourse pervaded much of the challenges we identified in the academics’ descriptions; however, there was also evidence of an aspiring process-orientated dialogical supervision discourse.Peer reviewe

  A reference data set for validating vapor pressure measurement techniques : homologous series of polyethylene glycols

  No full text
  To predict atmospheric partitioning of organic compounds between gas and aerosol particle phase based on explicit models for gas phase chemistry, saturation vapor pressures of the compounds need to be estimated. Estimation methods based on functional group contributions require training sets of compounds with well-established saturation vapor pressures. However, vapor pressures of semivolatile and low-volatility organic molecules at atmospheric temperatures reported in the literature often differ by several orders of magnitude between measurement techniques. These discrepancies exceed the stated uncertainty of each technique which is generally reported to be smaller than a factor of 2. At present, there is no general reference technique for measuring saturation vapor pressures of atmospherically relevant compounds with low vapor pressures at atmospheric temperatures. To address this problem, we measured vapor pressures with different techniques over a wide temperature range for intercomparison and to establish a reliable training set. We determined saturation vapor pressures for the homologous series of polyethylene glycols (H-(O-CH2-CH2)(n)-OH) for n = 3 to n = 8 ranging in vapor pressure at 298 K from 10(-7) to 5 x 10(-2) Pa and compare them with quantum chemistry calculations. Such a homologous series provides a reference set that covers several orders of magnitude in saturation vapor pressure, allowing a critical assessment of the lower limits of detection of vapor pressures for the different techniques as well as permitting the identification of potential sources of systematic error. Also, internal consistency within the series allows outlying data to be rejected more easily. Most of the measured vapor pressures agreed within the stated uncertainty range. Deviations mostly occurred for vapor pressure values approaching the lower detection limit of a technique. The good agreement between the measurement techniques (some of which are sensitive to the mass accommodation coefficient and some not) suggests that the mass accommodation coefficients of the studied compounds are close to unity. The quantum chemistry calculations were about 1 order of magnitude higher than the measurements. We find that extrapolation of vapor pressures from elevated to atmospheric temperatures is permissible over a range of about 100 K for these compounds, suggesting that measurements should be performed best at temperatures yielding the highest-accuracy data, allowing subsequent extrapolation to atmospheric temperatures.Peer reviewe

  The role of Eastern approaches in David Bohm's scientific-philosophical odysseia

  No full text
  Non Peer reviewe

  Tervasta täsmähoitoihin - psoriaasin muuttunut kuva

  No full text
  Peer reviewe

  Vain muutos on pysyvää

  No full text
  Peer reviewe

  A rare type of fibrillation-like EMG activity

  No full text

  The draft genome sequence of the ascomycete fungus Penicillium subrubescens reveals a highly enriched content of plant biomass related CAZymes compared to related fungi

  No full text
  Here we report the genome sequence of the ascomycete saprobic fungus Penicillium subrubescens FBCC1632/CBS132785 isolated from a Jerusalem artichoke field in Finland. The 39.75 Mb genome containing 14,188 gene models is highly similar for that reported for other Penicillitun species, but contains a significantly higher number of putative carbohydrate active enzyme (CAZyme) encoding genes. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.Peer reviewe

  Sukupuolittunut murha : naismurha ja moraalinen paniikki Italiassa 2012-2014

  Get PDF
  Tutkielmassa tarkastellaan naisiin kohdistuneita murhia ja niiden uutisointia Italiassa vuosien 2012 ja 2014 välillä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko tarkastelujakson aikana Italiassa vallinnut moraalinen paniikki. Moraalinen paniikki viittaa tilanteeseen, jossa jokin tapahtuma tai ilmiöksi niputetut tapahtumat konstruoidaan tietoisesti tai tiedostamatta uhaksi koko yhteiskuntaa kohtaan. Tutkimuskohteena oleva uhka oli - italialaismedian termiä käyttäen - 'femminicidio', naismurha. Sana viittaa naisen murhaamiseen hänen sukupuolensa takia. Yhteiskunnalliset reaktiot tähän uhkaan vaikuttavat kaikkiin yhteiskunnan rakenteisiin ja voivat muokata kulttuuria, lainsäädäntöä tai julkisen vallan roolia pitkäksikin aikaa, ellei pysyvästi. Tutkielma pyrkii vastaamaan joihinkin tieteellisessä keskustelussa pinnalle nousseisiin kysymyksiin, jotka seurasivat Giomin ja Tonellon (2013) tutkimusta, jossa selvitettiin tähän tutkimukseen verrattavissa olevaa ilmiötä vuosien 2006-2009 aikana. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: onko moraalinen paniikki havaittavissa italialaisten naismurhien uutisoinnissa? Jos on, minkälaista poikkeavuutta ('deviance') on löydettävissä? Tutkimus on toteutettu diskurssianalyysin metodilla. Aineistona on käytetty kahden suurimman italialaisen sanomalehden uutisartikkeleita aiheesta. Artikkeleiden lopullinen määrä oli 88. Tutkimus ei pysty kiistatta todistamaan Italiassa vallinneen moraalista paniikkia naismurhien tapauksissa. Havaintoja kuitenkin on huolesta sukupuolittunutta yhteiskuntaa kohtaan. Aineiston analyysin perusteella vaikuttaisi siltä, että kulttuuri on muuttumassa, mitä tulee sukupuolen, sukupuolierojen ja sukupuolten valtarakenteisiin. Tämä löydös esiintyy kuitenkin ristiriitaisesti, eikä esimerkiksi patriarkaalisuutta mainita aineistossa kertaakaan. Sukupuolen diskurssin muutos näyttää olevan vielä alkutekijöissään. On kuitenkin viitteitä siitä, että tulevina vuosina keskustelu sukupuolesta ja sukupuolieroista tulee muuttumaan selkeämmäksi ja suoraviivaisemmaksi
  Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto is based in FI
  Do you manage Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!