Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Studiju procesa kvalitātes izvērtējums LSPA studentu skatījumā

By Monta Jakovļeva

Abstract

Rakstā analizēti Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesionālās programmas 2.studiju gada studentu viedokļi par studiju procesa realizācijas kvalitāti. Darba gaitā izmantota studentu aptauja, kurā iekļauti jautājumi par profesionālās programmas īstenošanu kopumā un apgūtajiem studiju kursiem, izvērtējot to realizācijas kvalitāti atbilstoši piedāvātajiem vērtēšanas kritērijiem. Izvērtējot studiju procesa realizāciju, studējošajiem piedāvāti vairāki teorētiskie aspekti, kuri sekmē kvalitatīvu studiju kursu apguvi. Secinājumos sniegti studentu priekšlikumi par studiju procesa uzlabošanas virzieniem

Topics: studenti, studiju process, studiju programma, izglītības kvalitāte.
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:8613
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.