Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ\ud ТЕХНІЧНОГО ФАХУ\ud

By І. В. Ковалинська

Abstract

У статті зроблено спробу аналізу теоретичних основ та практичних доробків у сфері підготовки\ud спеціалістів технічного профілю нової формації. Вказано на тенденції навчання дисциплін гуманітарного\ud циклу у сучасному технічному закладі освіти, а також виявлено суперечності у межах навчального процесу,\ud що заважають якісному формуванню загальнокультурної компетенції студентів технічного профілю у\ud процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Окреслено шляхи подолання цих суперечностей, зокрема\ud використання особистісно-орієнтованого навчання на основі інтерактивних технологій

Topics: LB Theory and practice of education
Publisher: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.
Year: 2013
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:9573

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.