research

Hazai nyárak populációgenetikai és élettani vizsgálata az erdészeti célú felhasználás fejlesztése céljából = Population genetic and physiological investigation on native poplars for development of silvicultural application

Abstract

A pályázati munka során 11 tájegység 32 populációjában jelöltünk ki fehér, rezgő és szürke nyár mintafákat. A mintázott 931 egyedből 409-et vontunk be a genetikai vizsgálatokba. Az elvégzett RAPD, PCR-RFLP és SSR vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a kiválasztott markerek alkalmasak az alapfajok egyedeinek taxonómia elkülönítésére, az SSR vizsgálat pedig a hibridizáltság mértékének megállapítására a szürke nyár esetében. Az egyes populációk genetikai diverzitását kifejező mutatóinak összevetése során megállapítottuk, hogy az alapfajok azon populációi mutatják a legmagasabb változatosságot, amelyek az ökológiai szempontból a faj optimálishoz közelebb álló termőhelyein találhatók. A molekuláris variancia forrása valamennyi vizsgálati metodika esetében a populációkon belüli változatosságra volt döntő mértékben visszavezethető. Az összehasonlító növényélettani vizsgálatok célja négy nyár faj eltérő gyökeresedési hajlamának a hátterében álló okok és azok lehetséges befolyásolásának a megállapítása volt. A klónok között a nem-strukturális szénhidráttartalomban eltérés nem mutatkozott, nem befolyásolta a gyökeresedést a dugványok eredeti helyzete és vastagsága sem. Az alkalmazott auxin kezelések a gyökeresedést nem fokozták, az auxin transzport gátlása viszont jelentősen csökkentette. Pozitív hatást az etilénszintézis fokozásával értünk el. Az eredmények alapján a nyár fajok közötti gyökeresedési különbség az eltérő etilén szintre vezethető vissza. | In the frame of the research project 32 populations in 11 regions of Hungary were mapped during the last 4 years in order to inventory the genetic diversity of white poplar, trembling aspen and grey poplar. 409 individual out of the 931 trees sampled were analysed using RAPD, PCR-RFLP and SSR markers. We were able to distinguish between the three species with all the three marker types and the proportion of parent species in grey poplar individuals were also detected. Diversity indices showed the highest values in the populations which grow on ecologically optimal habitats. The Analysis of Molecular Variance (AMOVA) signed moderate variance among regions and relatively high proportion of diversity within populations. The objectives of our comparative physiological investigation on four poplar species were to determine the reasons for their different adventitious rooting abilities and to try to improve them. There were no significant differences in non-structural carbohydrate contents among the clones, and had no effect of the original position and diameter of cuttings on rooting. Root formation could not be enhanced by the applied auxin treatments however it was remarkably reduced by the inhibition of auxin transport. Enhancement in rooting could be only achieved by the increase of ethylene synthesis, accordingly the difference in rooting ability of poplar species can be attributed to the different ethylene level of cuttings

    Similar works