Schoonloo, Elperstraat (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

Abstract

Plangebied Elperstraat ligt op de westelijke flank van de Rolderug. Archeologische vondsten uit de omgeving betreffen vooral stukken vuursteen uit de steentijd waarvan de dichtstbijzijnde is gemeld op 350 meter afstand van het plangebied. Aan het begin van de twintigste eeuw bevond zich ter plaatse van het plangebied nog onontgonnen woeste grond. Op topografische kaarten vanaf 1954 staat het plangebied als akker. Het zand in het plangebied is langdurig droog geweest. De bodem is matig bewaard gebleven. Het onderzoek heeft geen eenduidig archeologische indicatoren opgeleverd

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image