2 research outputs found

  Marginal Returns to Agricultural Land. Comparing Methods for Estimation

  No full text
  Unders√łkelser omkring erstatningsutm√•ling ved arealavst√•elser for veiform√•l har vist at de varierer mye og er til dels uforutsigbare. Dette kan bl.a. ha sammenheng med hvordan erstatningen beregnes. Dekarkalkyler, som er den mest vanlige metoden, er sv√¶rt f√łlsomme for de forutsetninger man velger. Form√•let med denne rapporten er √• beskrive og sammenligne dekarkalkyler og andre metoder for √• beregne endringer i √•rlig avkastning som f√łlger av en liten endring i arealet p√• gardsbruk. Vi har ikke dr√łftet sp√łrsm√•l i samband med omregning fra √•rlig avkastning til en verdi, for eksempel valg av kapitaliseringsrentefot. F√łlgende metoder er beskrevet: dekarkalkyler, regresjonsberegninger, spesielt en variant av produktfunksjoner, og vurderinger basert p√• jordleie. [‚Ķ]Marginalavkasting av dyrket jord. Sammenligning av beregningsmetoderMarginal Returns to Agricultural Land. Comparing Methods for EstimationpublishedVersio

  Marginal Returns to Agricultural Land. Comparing Methods for Estimation

  No full text
  Unders√łkelser omkring erstatningsutm√•ling ved arealavst√•elser for veiform√•l har vist at de varierer mye og er til dels uforutsigbare. Dette kan bl.a. ha sammenheng med hvordan erstatningen beregnes. Dekarkalkyler, som er den mest vanlige metoden, er sv√¶rt f√łlsomme for de forutsetninger man velger. Form√•let med denne rapporten er √• beskrive og sammenligne dekarkalkyler og andre metoder for √• beregne endringer i √•rlig avkastning som f√łlger av en liten endring i arealet p√• gardsbruk. Vi har ikke dr√łftet sp√łrsm√•l i samband med omregning fra √•rlig avkastning til en verdi, for eksempel valg av kapitaliseringsrentefot. F√łlgende metoder er beskrevet: dekarkalkyler, regresjonsberegninger, spesielt en variant av produktfunksjoner, og vurderinger basert p√• jordleie. [‚Ķ]Marginalavkasting av dyrket jord. Sammenligning av beregningsmetoderMarginal Returns to Agricultural Land. Comparing Methods for EstimationpublishedVersio
  corecore