A Tool for Ensuring the Quality of Meta Data on Open Data Portals

Abstract

Rastom broja portala otvorenih podataka povećava se i količina objavljenih podataka, međutim ne nužno i sama iskoristivost podataka te interoperabilnost portala. Upravo na tome području ulažu se napori za poboljšanje kvalitete tih podataka ili preciznije metapodataka. U ovom radu istražit će se relevantne norme koje se koriste za opisivanje skupova podataka, pružit će se pregled dosadašnjih programskih rješenja na području osiguravanja kvalitete metapodataka te završno implementirati će se programsko rješenje koje zadovoljava neke od identificiranih zahtjeva. Navedeni će se ciljevi obraditi s naglaskom na specifičnostima europskih portala otvorenih podataka i zahtjeva definiranih od strane organizacija i tijela Europske Unije, jednog od najvećih promicatelja otvorenosti podataka u svijetu.As the number of open data portals increases, so does the amount of published data, but not necessarily the usability of the data and the interoperability of the portals. It is precisely in this area that efforts are being made to improve the quality of this data, or more precisely metadata. In this paper, the relevant norms used to describe datasets will be examined, an overview of existing software solutions in the field of metadata quality assurance will be provided, and finally, a software solution that meets some of the identified requirements will be implemented. The stated goals will be addressed with an emphasis on the specifics of European open data portals and requirements defined by organizations and bodies of the European Union, one of the biggest promoters of open data in the world

Similar works

Full text

thumbnail-image

FER Repository

redirect
Last time updated on 19/05/2024

This paper was published in FER Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.