Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм здобуття освіти за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія»

Abstract

В даних методичних вказівках викладено основні вимоги і вказівки при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва». Методичні вказівки розроблені відповідно до навчальних планів освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» підготовки студентів денної та заочної форм здобуття освіти. Завдання методичних вказівок – надати методичну допомогу студентам при виконанні лабораторних робіт

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

redirect
Last time updated on 15/05/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.