Conveni regulador de la subvenció concedida per l'Ajuntament de Barcelona a l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes pel desenvolupament del projecte Servei d'atenció i prevenció dels abusos al sector audiovisual

Full text

thumbnail-image

Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona

redirect
Last time updated on 20/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.