Nowe horyzonty wiedzy: wystawa cyfrowa „De revolutionibus” i jej zaawansowane funkcje interakcji z dziedzictwem kopernikańskim

Abstract

Artykuł omawia wystawę cyfrową „De revolutionibus Mikołaja Kopernika (1543) w bibliotekach polskich”, która zrealizowana została w ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i opowiada o życiu, pracy i dziedzictwie astronoma, umożliwiając interakcję z dziedzictwem kopernikańskim. Ekspozycja opiera się na otwartoźródłowym systemie Omeka S i wykorzystuje innowacyjne narzędzia cyfrowe, w tym sztuczną inteligencję. W artykule omówiono rozwiązania umożliwiające tworzenie interaktywnych opowieści cyfrowych oraz strukturyzację i wiązanie otwartych danych. Tekst podkreśla kluczową rolę Platformy Wystaw Cyfrowych, która zapewnia infrastrukturę na potrzeby współpracy podczas projektowania i budowy kolejnych ekspozycji oraz innowacyjnych projektów w obszarze humanistyki cyfrowej

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.