Mülteci krizi sırasında dijital iletişim aracı olarak sosyal medya kullanımı: Türkiye'deki Suriyeli mülteciler üzerinden bir araştırma

Abstract

Kriz iletişimi, yıkıcı bir olay sırasında insanların ve grupların birbirleriy- le iletişim kurabilecekleri stratejik bir yaklaşımdır. Bir kriz meydana geldiğinde proaktif, hızlı ve ayrıntılı iletişim kritik önem taşmaktadır. Kriz iletişimi, bir meydan okuma veya tehditle karşı karşıya kalan bir bireyi veya grubu korumak ve savunmakla ilgilidir (Barrera, 2014). Kriz terimi, "yönetimin dikkatle ilgilenmesini gerektiren ciddi olaylar için ayrılmalıdır" (Coombs ve Holladay, 2010). Kriz yönetimi, "krizlerle mücadele etmek ve verilen fiili zararları azaltmak için tasarlanmış bir dizi faktör" olarak tanımlanmaktadır. Etkili kriz yönetimi, kriz sonucunda insanların aldığı zarar miktarını büyük ölçüde azaltma ve hatta bir olayın krize dönüşmesini önleme potansiyeline sahiptir..

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ibn Haldun University Institutional Repository

redirect
Last time updated on 27/10/2023

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.