Személyiségünkkel beszélünk magunk között szólva

Abstract

Kiinduló helyzetünk, hogy a nyelvtanítás alatt a nyelv szintaktikai leírását és retorikai, stilisztikai, művelődéstörténeti funkciót is értjük. „A középiskolai magyar nyelvi képzés és nevelés célja – Balázs Géza nyelvészprofesszort idézve – a pedagógusok, szülők és a kommunikáció szükségletének kielégítése. Már a rómaiak is a helyes beszéd és írás mesterségére tanítottak, mert a kommunikációs szükségletek mindig is fontosak voltak.” A kommunikáció az élet alapja, és ez lényegében a viselkedést is jelenti, de kölcsönhatás érvényesül, mert a nyilvánosság hat a személyiségre. Ezek mellett az idegen nyelv ismeretének is az alapja az anyanyelv. Az egyediségünk a nyelvi formákban rejlik. A szöveg hierarchiateremtő, és azt bizonyítja, kifejezően beszélni és írni megtanulható

Similar works

Full text

thumbnail-image

SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)

Provided a free PDF
oai:ojs.ek.szte.hu:article/21313Last time updated on 10/17/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.