HIGH VOLTAGE SHORE CONNECTION

Abstract

Rad opisuje HSVC sustav i način povezivanja broda na kopnenu mrežu. Distribucijska srednjonaponska kopnena mreža služi za opskrbu luke, odnosno HVSC-a. Svaki HVSC sustav i svaki njegov element je u skladu sa standardom IEC/ISO/IEEE 80005-1 Na dalje u radu su opisane različite topologije HVSC mreža. Centralizirana HVSC topologija se pokazala najboljom izvedbom i najviše se koristi. Distribucijska HVSC topologija nudi najveću redundanciju uz znatno povećanje troškova ugradnje. DC distribuirana topologija predstavlja moguću budućnost uz preduvjet dovoljnog razvitka istosmjernih skladišta energije. HVSC sustav prvotno se uveo u područja zaštićena MARPOLOM te se tu pokazao odličnim sustavom za napajanje broda. Stoga luke diljem svijeta razmatraju uvađanje HVSC sustava. Postupak kojim se brod spaja na kopneni priključak se naziva sinkronizacija

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

Full text is not available
oai:repository.pfri.uniri.hr:pfri_651Last time updated on 5/7/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.