thesis
oaioai:generic.eprints.org:118/core382

Iskanje obrazov na osnovi barv s pomočjo statističnih metod razpoznavanja vzorcev

Abstract

V zadnjem času postaja video nadzor vse pomembnejši in s tem tudi sistemi za iskanje in prepoznavo človeških obrazov na slikah. Zato se v magistrskem delu ukvarjam s problemom iskanja obrazov na slikah. Pri metodah za iskanje obrazov na podlagi barve smo velikokrat omejeni na človeške obraze samo določene polti, same metode pa so tudi zelo odvisne od osvetlitve. V magistrskem delu zato poskušam s pomočjo kromatičnega barvnega prostora odvisnost od osvetlitve zmanjšati. Preizkusil bom različne metode za barvno segmentacijo na osnovi parametričnega in neparametričnega modela. S pomočjo teh modelov bom poskušal modelirati kožno barvo pri različnih osvetlitvah in različnih kožnih polteh. Uspešnost metod bom primerjal z metodo, ki deluje v barvnem prostoru RGB na osnovi eksplicitno določenih mej. Za potrjevanje označenih kožnih regij bom uporabil metodo na osnovi videza, ki nam med vsemi metodami obljublja najboljše rezultate. Izdelal in preizkusil bom metodo BDF, ki na osnovi naučenega vzorca obraza in neobraza s pomočjo Bayesovega klasifikatorja najde frontalne obraze na sivinskih slikah. Glavna slabost metod na osnovi videza je njihova časovna zahtevnost, zato bom poskušal izdelati metodo, ki bo kombinirala pristop na osnovi barv in pristop na osnovi videza. S pomočjo tako izdelane metode bom poskušal doseči hitro in učinkovito iskanje frontalnih obrazov na barvnih slikah

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:generic.eprints.org:118/core382Last time updated on 7/12/2013View original full text link

This paper was published in ePrints.FRI.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.