Article thumbnail

Narrative therapy for older people with depression : A literature study

By Anna Jakobsson and Liselotte Henriksen

Abstract

Studien undersöker narrativ terapi som behandlingsmetod. Syftet med vår uppsats är att belysa och öka kunskapen om metoden narrativ terapi, och att kartlägga kunskapsläget om narrativ terapi och närliggande terapiformer i relation till äldre med depression. Följande frågeställningar har varit aktuella under arbetets gång: Vad är narrativ terapi för slags metod? Hur ser kunskapsläget ut gällande metoden narrativ terapi? I vilka sammanhang används narrativ terapi som metod? Vilken kritik har riktats mot narrativ terapi? Vi har genomfört en litteraturstudie genom att läsa och analysera 15 vetenskapliga artiklar som handlar om narrativ terapi och närliggande metoder, vars fokus är berättandet. Utifrån dessa artiklar har ett resultat sammanställts, indelat i fyra olika teman. Ett av dessa teman beskriver den narrativa terapins praktik. Ett annat tema handlar om att narrativ terapi ofta kombineras med andra behandlingsmetoder. I resultatet tas det också upp att det finns olika varianter av narrativ terapi samt att det finns kritik riktad mot narrativ terapi. Materialet som vi har använt består av vetenskapliga artiklar som vi har granskat, sammanfattat, tematiserat, analyserat och diskuterat utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. I slutsatsen konstateras att narrativ terapi är en metod som ofta används i kombination med andra metoder, och att enbart denna terapi-form inte har studerats närmare i relation till äldre

Topics: Narrativ terapi, Äldre, Depression
Publisher: Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:esh-2243
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.