Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Методика удосконалення рухових якостей і функціональної підготовленості студентів університетів з ураженнями опорно-рухового апарату на заняттях з пауерліфтингу

By Сан Женьцян

Abstract

У дисертаційній роботі визначено комплекс антропометричних, функціональних, психофізіологічних характеристик і показників рухових якостей студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату зі стажем занять 1 і 2 роки та їх однокурсників з аналогічним захворюванням, які не займаються фізичною культурою. Встановлено наявність комплексного позитивного впливу систематичних занять пауерліфтингом на різні системи організму студентів з ураженнями ОРА Виявлено параметри позитивних змін антропометричних показників, нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності, функціональної і рухової підготовленості у студентів університетів з ураженнями ОРА під впливом занять пауерліфтингом від першого до п’ятого курсів.\ud Розроблено оптимальну програму занять пауерліфтингом для першокурсників, яка передбачає використання специфічних і неспецифічних фізичних навантажень у пропорції 60 % і 40 %. Обґрунтовано ефективну методику удосконалення рухових якостей і функціональної підготовленості студентів університетів з ураженнями ОРА для позааудиторних занять пауерліфтингом від першого до п’ятого курсів, використання якої забезпечує не тільки постійне вдосконалення рухових якостей і навичок, але й поліпшення нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності

Topics: антропометричний, методика, навантаження, навчання, пауерліфтинг, підготовленість, програма, психофізіологічний, ураження, функціональний, антропометрический, методика, нагрузка, обучение, пауэрлифтинг, подготовленность, поражения, программа, психофизиологический, функциональный, anthropometrical, a technique, loading, teaching, powerlifting, preparedness, diseases, the program, psychophysiological, functional
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.univer.kharkov.ua:123456789/11468

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.