Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Creation and Application of Algorithms for Estimating Modal Parameters in Time Domain and Sensitivity to the Boundary Condition Study

By Matúš Jakuš

Abstract

Cieľom tejto diplomovej práce je predstavenie Experimentálnej modálnej analýzy a štúdium a použitie algoritmov pre výpočet modálnych parametrov z odmeraných vibrácií pri Experimentálnej modálnej analýze. Bodom záujmu sú predovšetkým algoritmy, pracujúce s odmeranými dátami v časovej oblasti. Diplomová práca sa zaoberá programovaním algoritmu ITD a jeho implementáciou pre Experimentálnu modálnu analýzu. Ďaľšou časťou práce je štúdium citlivosti algoritmu na okrajové podmienky meranej sústavy pri výpočte modálnych parametrov a štúdium možnosti využitia algoritmu pri Operačnej modálnej analýze

Topics: Experimentálna modálna analýza; mothods of modal parameter estimation; Complex exponential; metódy výpočtu modálnych parametrov; modal parameters; Least-Squares complex exponential; Ibrahim time domain; Experimental modal analysis; modálne vlastnosti
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:241728
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-24... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.