Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

A New Approach to LL and LR Parsing

By Štefan Martiček

Abstract

Cílem této práce je vytvořit nový efektivní způsob syntaktické analýzy propojením LL a LR přístupů. Pro demonstrační účely je zhotoven nový programovací jazyk podle vzoru programovacího jazyka PHP. Tento jazyk je rozdělen na části, kde pro každou část je použita ta nejvhodnejší ze zmíněných metod. Jednotlivé metody jsou zde podrobněji popsané v kontextu dvou typů přístupů. Jedním z nich je syntaktická analýza shora dolů a tím druhým opačná verze, syntaktická analýza zdola nahoru. Pro každou separovanou část je vytvořen samostatný syntaktický analyzátor. Táto práce poskytuje kompletní teoretický základ k sestrojení všech zde použitých syntaktických analyzátorů a rozkladových tabulek. Nakonec jsou sestrojené analyzátory společne propojeny, což je úspěšné zakončení praktické demonstrace naší metody. V závěru jsou diskutovány dosažené výsledky práce jako efektivnejší druh syntaktické analýzy, modularita přístupu a podobně. Je zde také diskutovaná použitelnost navržené metody za účelem zefektivnení vývoje a rychlosti překladu. Jako poslední jsou uvedeny náměty pro další výzkum v této oblasti

Topics: connection of syntax analysers; Panic-mode zotavení z chyb; Panic-mode error recovery; Phrase-level error recovery; bezkontextová gramatika; Phrase-level zotavení z chyb; context-free grammar; LL-parser; spojení syntaktických analyzátorů; LR-parser
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Year: 2015
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:235051
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.