Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

(Sub)millimeter-Wave Antennas

By Kamil Pítra

Abstract

Disertační práce se zabývá návrhem a optimalizací kruhově polarizované anténa pro oblast terahertzových kmitočtů. V práci se věnuji zjednodušené teorii terahertzového zdroje a návrhu vhodné antény pro tento zdroj. Návrh je zaměřen na dosažení kruhové polarizace z lineárně polarizovaných antén. Abych potlačil šíření povrchové vlny na elektricky tlustém dielektrickém substrátu, věnuji se návrhu a optimalizaci specifických periodických struktur. Návrh těchto struktur je poměrně komplikovaný, protože neexistuje přímočarý vztah mezi vlastnostmi struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem (EBG) a geometrií buňky. Abych vhodně koncentroval vyzařovanou energii do úzkého svazku, věnuji se návrhu a optimalizaci částečně odrazného plochy (PRS), které působí jako planární čočka pro terahertzovou anténu

Topics: THz antenna; dvojštěrbinová anténa; THz source; hříbková EBG struktura; partially reflective surface (PRS); electromagnetic band gap structure (EBG); planar lens.; částečně odrazný povrch (PRS); mushroom-like EBG; planární čočka.; terahertzový zdroj; Terahertzová anténa; struktura s elektromagnetickým zádržným pásmem (EBG); dual-slot antenna
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2014
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:233662
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.